SSAB lyckades växa intäkterna under årets andra kvartal med 50 procent och mer än dubbla vinsten jämfört med samma period i fjol. Stålbolagets utdelningspolicy är att dela ut 30-50 procent av nettovinsten, så har vi en utdelningsaktie som ligger och bubblar?


Jag läste i en artikel i Di att analytiker väntar sig en vinst på 20 kronor per aktie i år och en utdelning på 7,6 kronor. Det motsvarar en utdelningsandel på 38 procent och en direktavkastning vid fredagens kurs på 16,1 procent. Om man däremot räknar på det faktiska utfallet hittills, nettovinsten under det gångna halvåret, skulle utdelningsintervallet vara 4,1-6,8 kronor per aktie. För helåret 2021 delade SSAB ut 5,25 kronor per aktie. För åren innan har däremot utdelningshistoriken varit betydligt klenare, men många år utan utdelningar alls.


Något intressant som också lyftes i Di var återköp. Efter en prognos om intjäningen för resten av året och den teoretiska möjligheten om utnyttjandet av hela skuldsättningsmålet, kunde tidningen påstå att SSAB kan återköpa drygt 90 procent av alla utestående aktier till den nuvarande kursen på runt 48 kronor. Att återköpa så många aktier och att därtill att belåna sig för det är ju självklart inte rätt väg att gå, men jag tycker ändå att det visar något med SSAB:s balansräkning. Sen finns det självklart också investeringsbehov att beakta.


För att koppla texten till rubriken är svaret nja, för det beror på hur man ser på saken. Det är nog få som tror att SSAB kan hålla uppe dessa siffror, men frågan blir ju sen vad siffrorna sjunker till. Personligen tror jag att bolaget kommer att kunna fortsätta med utdelning, men vid en lägre nivå. SSAB arbetar med att ändra sin försäljningsmix just för att kunna hantera svängningar i konjunkturen, och därmed svängningar i stålpriset, bättre. Det fossilfria stålet är ett potentiellt exempel på detta.


Genom att återköpa aktier när verksamheten går bra och aktiekursen inte riktigt hängt med, vilket jag ändå tycker är fallet nu, får det en större effekt. Den framtida vinstdelningen skulle också, som vanligt vid aktieåterköp, spridas på färre aktier. Det bådar gott för framtida utdelningar och för själva kursen. Vi får se hur SSAB gör, jag skulle föredra en blandning av utdelning och återköp. Det viktigaste är att något ändras, för SSAB kan inte bara sitta på en pengahög.