Lågt ställda förväntningar och starka rapporter ger oftast rejäla kursrörelser. Det var ungefär det som hände i torsdags när mitt största innehav Atlas Copco lyfte över 10 procent.


Bland annat hade en svag halvledarmarknad dragit ned förväntningarna, något jag skrev om när bolagets sektorkollega vinstvarnade, och även om Atlas Copcos orderingång för vakuumteknik sjönk nästan 20 procent var det ändå bättre än väntat.


Än bättre gick det för det största affärsområdet kompressorteknik, där var orderingången hela 30 procent högre än året innan och lika mycket över förväntningarna.


mkrQ1 2023Q1 2022Förändring
Orderingång47.70740.37918,1%
Intäkter39.86130.08632,5%
Rörelseresultat8.6996.74928,9%
Resultat per aktie1,341,0725,2%


Rapporten var genomgående bättre än vad analytiker trott och sett till fjolåret var det endast marginalerna som sjönk några enstaka tiondels procentenheter. Sekventiellt ökade också i stort sett allt förutom intäkterna, som sjönk marginellt.


Atlas Copco meddelade dock att orderingången stöttades av ”ett flertal betydande order”, men den underliggande aktiviteten verkar oavsett vara relativt stark. Vidare väntas den underliggande aktiviteten fortsätta på den här nivån på kort sikt.


Det är svårt att veta exakt vad som är underliggande aktivitet, men bolaget vill inte skapa förväntningar för såna här monstersiffror även under innevarande kvartal. Atlas Copco la nämligen till ”underliggande aktivitetsnivå” i stället för bara ”aktivitetsnivå” i sin kortsiktiga prognos.


Med ett p/e på 26 och ev/ebit på 22 är det inte ett billigt bolag, men för den prislappen får man också ett bolag som har en avkastning på eget kapital 32 procent med en nettoskuldsättning på 28 procent. Skuldsättningen i relation till ebitda är stabila 0,6. Atlas Copcos utdelningshistorik är också väldigt fin, även om direktavkastningen inte är superhög (1,8 procent).


Jag kommer däremot inte köpa fler Atlas Copco-aktier på ett tag, då bolaget är det största i min portfölj. Därutöver har jag även dubbelexponering på grund av att Investor är mitt tredje största innehav, så även om jag tror starkt på Atlas Copco vill jag ha lite diversifiering. Något att tänka på är att det finns faktiskt risker med Atlas Copco också, till exempel den stora försäljningen till Kina. Inget bolag är riskfritt.