Verkstadsbolaget Atlas Copcos rapport kom in ganska bra om jag får säga det själv, både sett till vinst och kassaflöde. För att inte nämna utdelningen, som kom in i den övre delen av mitt egna prognosintervall. Aktien sjönk dock några procent på rapporten.


Under det fjärde kvartalet steg intäkterna 12 procent till 45 miljarder kronor och rörelseresultatet ökade 16 procent till 9,1 miljarder. Eftersom rörelseresultatet steg mer än intäkterna stärktes således även marginalen, från 19,5 procent till 20,2 procent. Vinsten per aktie steg till 1,39 kronor från 1,24 kronor. En mer modest tillväxt kunde dock hittas i orderingången; upp 2 procent till 36,8 miljarder.


På helårsbasis var tillväxten för alla nyckeltal större med intäkterna och rörelseresultatet upp strax över 20 procent. Vinsten per aktie uppgår till 5,75 kronor och av dessa delas 2,8 kronor ut, jämfört med mina förväntningar om 2,6-2,8 kronor i min inför rapport-text. Utdelningstillväxten är därmed närmare fina 22 procent.


Inför det gångna kvartalet förväntades kundaktiviteten att sjunka jämfört med det tredje kvartalet. Nu förväntar sig Atlas Copco att kundaktiviteten kvarstår på den här nivån. Med en orderingång på knapra 2 procent signalerar det en viss svaghet i marknaden, men å andra sidan är det en större osäkerhet i den generella ekonomin nu. Att konjunkturkänsliga bolag känner av konjunkturen är inget nytt och Atlas står starkt med en nettoskuld på 21,8 miljarder kronor (egentligen 1 miljard lägre om man tittar på verkligt värde snarare än bokfört värde för skulderna). Helårsrörelseresultatet var samtidigt 37,1 miljarder kronor och under kvartalet minskade dessutom de räntebärande skulderna med 3,7 miljarder kronor netto.


Något som överraskade mig i rapporten var det fria kassaflödet. Som jag skrev i mitt inlägg inför rapporten hade kassaflödeskonversionen (fritt kassaflöde/rörelseresultat) varit lite klen med 53 procent för niomånadersperioden, även om en förbättring syntes i det tredje kvartalet med en konversion på 70 procent. Under årets sista kvartal uppgick det till hela 102 procent, dock med hjälp av posterna realisationsresultat med mera och rörelsekapital. Vad posten realisationsresultat med mera exakt innehåller framgår inte. Oavsett drog det sista kvartalet upp helårets konversion till drygt 65 procent, helt godkänt.


Det fria kassaflöde var 24,1 miljarder kronor och och under fjolåret betalades en utdelning på knappt hälften av det. Det finns således mycket pengar kvar till förvärvande, amortering och annat, vilket jag tycker känns tryggt. Med en avkastning på sysselsatt och eget kapital på 30 respektive 32 procent är det bara för Atlas Copco att fortsätta på sin utslagna väg och generera ett fint överskott till oss aktieägare. Atlas Copco är mitt största innehav på nästan en femtedel av portföljen.


Nu riktar vi blickarna till Volvos rapport (min inför rapport-text med utdelningsprognos), som kommer klockan 07.20 i dag!