Både Atlas Copco och SSAB rapporterade under veckan, men fick väldigt olika reaktioner. Atlas Copco kunde uppvisa stigande siffror i stort sett över allt, även om marginalerna försvagades något, samtidigt som SSAB:s intäkter ökade med lägre vinst.


Atlas Copco, vars aktie föll 6 procent på rapportdagen, nådde inte upp till förväntningarna avseende orderingången eller rörelsemarginal. Rörelsemarginalen sjönk från 21,2 till 19,5 procent för kvartalet, men steg faktiskt för helåret med 0,2 procentenheter till 21,4 procent. Att marginalerna tar stryk under den period vi lever i just nu är föga förvånande och inte oroväckande.


Marknadsutsikterna spås vara oförändrade, vilket är ett tryggt besked. Även om konsumenterna har det svårt, lyckas företaget att tuffa på. I det förra kvartalet förväntade Atlas sig att kundernas aktivitetsnivå skulle försvagas något, men det gångna kvartalet resulterade ändå i en 36-procentig ökning av intäkterna. Det känns inte så svagt.


Något positivt är också att bolaget ökade sin utdelning med en femtedel. Nu är Atlas långt ifrån ett utdelningsbolag och utdelningen representerar knappt halva vinsten, men det är ändå ett gott tecken.


Angående SSAB är det bästa enligt mig det som meddelades strax innan rapporten, nämligen att bolaget skriver ned i princip all goodwill. Visserligen får det rörelsevinsten att rasa från runt 7 miljarder kronor till -29,5 miljarder för det fjärde kvartalet, men det är inte kassaflödespåverkande. Det justerade rörelseresultatet föll emellertid närmare 50 procent, men steg för helåret och var rekordhögt.


Jag ogillar generellt uppblåsta balansräkningar med stora otydliga goodwillposter. Vad har SSAB för immateriella tillgångar egentligen? Det som skrevs ned var goodwill från årsgamla förvärv och jag tycker att fler bolag kan ta efter det för att göra balansräkningen mer transparent och bestå av mer, ja, materiella tillgångar.


Efter det starka helåret höjs utdelningen till 8,7 kronor från 5,25 och styrelsen vill ha bemyndigande för att kunna återköpa högst 10 procent av aktierna. Jag skrev förra året att jag skulle föredra just en blandning. Utdelningen blir totalt 9 miljarder kronor och kassaflödet var 5,8 miljarder, så nettokassan sjunker lite från den enorma summan 14,3 miljarder kronor.