Byggbolaget Peab förväntar sig inte längre att få en kassaflödespositiv effekt i det tredje kvartalet efter skiljedomen i målet mot Unibail Rodamco Westfield angående Mall of Scandinavia. Det är en tråkig nyhet och kassaflödeseffekten var det som jag såg fram emot mest.


Resultateffekten, där Peabs vinst fick en skjuts i det andra kvartalet, kvarstår dock, eftersom bolaget inte anser att Unibail Rodamco Westfields försök att upphäva skiljedomen inte har någon rättslig grund. På grund av att hovrätten beslutat om inhibition av domen, kommer däremot kassaflödeseffekten att dröja. Hovrätten har med andra ord pausat Unibail Rodamco Westfields betalning till Peab.


Som jag skrev i mitt ursprungliga inlägg om skiljedomen skulle kassaflödeseffekten från den ha slagit ut ett helt års negativa kassaflöde. Att aktien inte sjönk mer än 1,3 procent på en annars röd börs förvånar mig. Aktien lyfte nästan 8 procent när skiljedomen först meddelades och jag trodde därför att rekylen skulle varit större.


Kanske är det för att resultateffekterna inte ändras som aktien höll emot, men kassaflödeseffekten var samtidigt större än resultateffekterna och Peab behöver likvida medel just nu när nettoskulden skenar. Förhoppningsvis dröjer det inte länge för skiljedomen att avslutas och att Peab fortsätter


Något annat jag reagerade på är att Peab skrev i sitt första pressmeddelande att ”tvisten är därmed avslutad och det finns inga kvarstående risker relaterade till entreprenaden Mall of Scandinavia”.


Det gjorde det tydligen.


Unibail Rodamco Westfield tyckte det var konstigt att Peab meddelade att det inte fanns några risker och bolaget ansåg att tvisten inte var avslutad. Skiljedomen innehöll därutöver väsentliga fel, tyckte de. Att parterna tycker olika är däremot anledningen till varför de är i rätten, så det är inte särskilt konstigt.


Om Peab skulle förlora den här skiljedomen skulle det rentav vara pinsamt efter att de sagt att de vunnit den. Jag är långt ifrån en expert på juridik och är inte mer påläst i fallet än att jag läst de två pressmeddelandena från Peab samt Unibail Rodamco Westfields svar. Hur skiljedomen kommer gå har jag därmed ingen aning om. Att Peab tog ut segern i förhand gör mig dock nojig för en comeback av Unibail Rodamco Westfield.