Cibus noterades på börsen i mars 2018. Fram tills för knappt ett par år sedan var tillväxttakten hög och fastighetsbolaget printade regelbundet nya aktier för att köpa fler fastigheter.


Ett år efter noteringen tillträdde Sverker Källgården som vd och häromveckan blev vi meddelade om hans avgång. Utifrån pressmeddelandet verkar det som han anställdes för tillväxt och nu när bolaget växt mycket och dessutom befinner sig i ett ovänligt tillväxtklimat försvåras det arbetet.


”Olika tider i ett bolags utveckling kräver olika egenskaper hos en vd”, kommenterar Cibus ordförande Patrick Gylling och det går att tolka som att nästa vd inte strikt anställs för tillväxt/uppbyggnad. Vi lär behöva vänta ett tag innan vi får reda på nästa vd, men jag skulle inte bli förvånad om den nya vd:n har ett annat fokus, exempelvis på stabilitet eller på det operativa.


En annan fråga är om Sverker Källgården tar med sig fler personer i hans avgång. När han anställdes hade Cibus knappt några anställda och en månad efter hans tillträde anställdes finanschefen Pia-Lena Olofsson. Huruvida de kände varandra sen innan vet jag inte, men det är inte helt ovanligt att en chef tar med sig tidigare anställda.


Vd-bytet kan således bli en stor grej för Cibus, där bolagsstrategin kan justeras något nu när strategin att köpa så många fastigheter som möjligt med lånade pengar alternativt nyprintade aktier inte riktigt rullar längre. Det går att hävda att justeringen redan har skett, men att den varit mer av implicit karaktär. Oavsett hoppas jag att Cibus styrelse hittar en lämplig vd. Eftersom Patrick Gylling äger aktier för över 60 miljoner kronor ligger det även i hans intresse att vd:n gör ett bra jobb.


Jag vill understryka att tankarna ovan är högst spekulativa och kan likställas med killgissningar. Med det sagt, tror du att Cibus vd-byte kommer att medföra någon större förändring?