Den amerikanska centralbanken Federal Reserve har höjt räntan 5 procentenheter sen början av förra året, en dramatiskt uppgång. Nu verkar det dock som att räntetoppen antingen är nära eller här.


Centralbanken brukar kallas Fed och den höjde sin styrränta, Fed funds, 25 punkter till 5,00-5,25 procent. Det var ingen överraskning, utan både analytiker och marknaden förväntade sig det. Mer spännande var hur Fed ställer sig till framtida räntebesked. Kommer det fler höjningar?


I det hårdgranskade pressmeddelandet, där räntebeskeden ges, tog Fed bort en viktig mening. Det kanske känns överdrivet att granska enstaka meningar, men marknaderna gör allt för att få ledtrådar om framtida utveckling.


I den mening Fed tog bort stod det att centralbanken förväntar sig att framtida höjningar kan vara lämpliga. Nu ska det bedömas om framtida höjningar är lämpliga. Det indikerar ett annat förhållningssätt för Fed.


Fed-chefen Jerome Powell fastslog föga förvånande att inget beslut tagits om en höjningspaus, men han sade också att kommande räntebeslut kommer att vara databeroende och tas möte för möte. Jag tolkar det som att centralbanken inte längre kommer att skynda för att få upp räntan till en restriktiv nivå, i grova drag är vi redan vid en sådan, utan nu försöka vara mer flexibla och ha örat mot rälsen.


Men det ska inte tolkas som att räntehöjningarna nu är helt slut, om inflationen fortsätter att vara envist hög kommer Fed fortsätta höja räntan. Detta är dock ett standardpåstående som han sagt sen de började höja räntorna.


Jerome Powell pratade också en kaoset i banksektorn. Till viss del kan det faktiskt hjälpa i arbetet för att få ned inflationen. Banker har blivit lite försiktigare och därmed har kreditförhållandena stramats åt, vilket dämpar den ekonomiska aktiviteten och därmed motverkar inflationen.


Det var inget extraordinärt räntebesked, nästintill allt var väntat. USA:s börser och även Stockholmsbörsen har dock tagit lite stryk sen onsdagskvällen, men om Fed skulle överraskat skulle vi sett avsevärt större rörelser.