Castellum vill att aktieägarna går in och stöttar bolaget i den svåra makromiljö som präglar ekonomin just nu. Genom en företrädesemission vill fastighetsbolaget ta in drygt 10 miljarder kronor från aktieägarna för att hantera skulderna.


Om nyemissionen fulltecknas skulle belåningsgraden sjunka från 43,6 procent till 37,8 procent och enligt Castellum undviks också risken för en sänkning av kreditbetyget. Det skulle ha varit en rejäl smäll mot bolagen, då obligationslån står för hälften av den totala räntebärande skulden.


Redan nu vet vi även att Roger Akelius bolag Akelius Residential Property kommer att vara med i nyemissionen och teckna en lika stor del av emissionen som det befintliga ägandet (13,4 procent), alltså hans pro rata-andel.


Sedan har han också gått med på att garantera 28,5 procent av företrädesemissionen. Om det är för få ägare som väljer att teckna och att Castellum därför inte kan resa hela det tänkta kapitalet, kommer Roger Akelius därmed ta upp till 28,5 procent ytterligare av emissionen. Citigroup och Nordea har vid sidan av det garanterat för resterande 58,1 procent. Emissionen är således helt garanterad (13,4+28,5+58,1=100).


Nyemissioner är tyvärr ett ganska effektivt sätt för att dra ned på skulder. Genom kapitalresningen ökar båda sidorna av balansräkningen och de nya likviderna används för att minska de räntebärande skulderna, samtidigt som det egna kapitalet stiger. Det medför att nyckeltal som exempelvis soliditet förbättras, medan belåningsgraden sjunker. Vid fastighetsförsäljningar minskar i stället balansräkningen, samtidigt som avkastande tillgångar försvinner. Inte lika effektivt, men det fungerar.


På den negativa sidan kommer aktiestocken att öka med hela 50 procent och utspädningen blir därmed 33,3 procent. Nyckeltal som vinst per aktie kommer att ta stryk och sen när utdelningarna återstartas är det fler aktier som ska ha utdelning.


En annan nackdel är att det inte alltid är garanterat att pengarna faktiskt kommer till bolaget, alltså att aktieägarna inte är villiga att skjuta in mer kapital. I det här fallet är däremot företrädesemissionen helt garanterad och därutöver är det ett populärt bolag som har många aktieägare som skulle kunna tänka sig att skjuta in mer kapital.