Cibus har återkallat sitt förslag om att införa D-aktier vid sidan om befintliga aktier (som skulle benämnas A-aktier), något jag personligen tycker är bra. Planen, som nu alltså är skrotad, var att alla ägare skulle få en D-aktie för var fjärde aktie de ägde i Cibus. Så om du skulle ha 100 A-aktier skulle du fått 25 D-aktier utan att varken göra eller betala något. Den totala utdelningen skulle vara densamma (0,99 EUR/aktie), men fördelat på två aktieslag istället. Så då skulle alltså A-aktiens utdelning sänkas, vilket skulle kompenseras av D-aktiens utdelning så att totalen blir 5 procent högre än året innan, som är bolagets årliga mål.

Jag uppskattar beskedet på grund av två saker:

1. D-aktiers värdeutveckling är väl i princip obefintlig, utan det blir som en halvdan preferensaktie. Jag skulle helt klart sålt mina D-aktier till fördel för A-aktierna, då jag föredrar en kombination av värdeutveckling och utdelning. Cibus är ett välskött utdelningsbolag, men jag tror också att de har potential att växa, varför jag vill äga A-aktierna.

2. Som vi sett nu med kritiken mot SBB kan D-aktierna användas på lite väl kreativa sätt och det skulle kunna konspireras om att det är därför vissa större aktieägare har motsatt sig beskedet. Det SBB påstås göra är att betala förvärv delvis med D-aktierna, vilket innebär att köparen kommer att få utdelningar från SBB. Viceroy (blankarfirman som publicerade en blankarrapport om SBB och själva har blankat bolaget) sade att utdelningen från D-aktierna kan ses som en rabatt på hyran, vilket i praktiken skulle kunna innebära att SBB betalar sina egna hyreshöjningar.

För att möjliggöra en ökad flexibilitet vid framtida kapitalanskaffningar och fortsatt tillväxt med begränsad utspädning för befintliga aktieägare

Så beskrev Cibus förslaget innan de återkallade det. Det finns en viss poäng med att kunna fortsätta växa utan att späda ut aktieägarna som de gjort hittills med sina nyemissioner, men samtidigt skulle utbetalningarna bli större då utdelningen skulle vara högre på D-aktierna än på A-aktierna. D-aktier kan däremot hjälpa till med att få ett bättre kreditbetyg än om finansieringen skulle ske genom lån, eftersom de räknas som eget kapital av kreditvärderingsbolagen och därav inte påverkar skuldsättningen på samma sätt. Ett högre kreditbetyg sänker lånekostnaden, vilket skulle i för sig vara positivt för Cibus. Jag ser dock hellre att Cibus får ett högre kreditbetyg genom vettig belåning och tålamod än genom att ge ut massor av D-aktier på marknaden, vilka förmodligen skulle ha en direktavkastning på flera procent.

Summa summarum tycker jag alltså att återkallningen är rätt, vilket är påverkat av de pågående stormarna kring SBB samt att jag inte är ett superstort fan av D- och preferensaktier. Man kan också undra om Cibus ger ut D-aktier på grund av att andra alternativ har börjat försvinna, till exempel att bankerna börjar bli mer restriktiva med sin utlåning eller dylikt. Cibus har klarat av att växa utan D-aktier och kommer kunna fortsätta växa utan sådana. Om mitt Cibus-innehav späds ut lite grann varje år är det för mig ingen katastrof, då bolaget både växer och ger en bra utdelning. Det kompenserar för utspädningen.