SBB fortsätter att trixa med diverse upplägg och potentiella avknoppningar, men drämmer ändå till med en höjd utdelning. Cibus presenterar i stället en mer försiktig inställning och sänker sin utdelning.


För båda bolagen fortsatte värderingarna på fastigheterna att sjunka, men intäkterna stiger samtidigt. De högre räntekostnaderna slår däremot mot förvaltningsresultaten som sjönk för bägge. Cibus tar kanske rätt väg och sänker sin utdelning från 0,99 euro till 0,9 euro, medan SBB höjer från 1,32 kronor till 1,44 kronor.


SBB vill också börja med ett återinvesteringsprogram kallat DRIP (dividend reinvestment plan), där aktieägare kan välja att få nytrycka aktier i stället för en utdelning. I och med hur lätt det är att återinvestera utdelningar nu för tiden är det ganska uppenbart att det här bara är ett sätt för SBB att sänka utbetalningen för utdelningen. Jag skulle hellre ha sett att SBB sänker eller håller utdelningen oförändrad, men vd:n har målat in sig i ett hörn med lovorden om en stigande utdelning.


Detta sker samtidigt som bolaget avyttrar de intäktsgenererande fastigheterna, så intäkterna minskas och utbetalningarna ökar. Jag tycker att grundidén för SBB är klok, men det blir bara mer och mer snårigt. Vi får se om Ilija Batljan lyckas reda ut det här. Dessutom så ska det utredas om ännu en avknoppning, denna gång för bostadsbolaget Sveafastigheter. Enligt bolaget själva har de fått upplevt ett stort intresse för Sveafastigheter, men varför de inte bara rent av säljer bolaget då i stället för att knoppa av det förstår jag inte.


För Cibus del är det tråkigt med en sänkt utdelning, men nyckeltalen pekar åt rätt håll och det måste anses klokt att utdelningen sänks i tider som dessa. Fastigheternas hyror är kopplade till KPI och eftersom hyresgästerna är dagligvarubutiker som själva höjer priserna är det en lågoddsare att någon av hyresgästerna skulle få betalningsproblem. Själva kärnverksamheten tuffar alltså på, vilket är det mest hälsosamma tecknet ett bolag kan ha.


Cibus hyresintäkter har historiskt växt fort och med hjälp av KPI kommer den förvärvslugna perioden att kompenseras för. Bolaget har också en relativt låg andel lån från obligationsmarknaden och har återköpt delar av obligationer i arbetet i arbetet med kostnadskontroll, vilket är betryggande.