Mindre än en vecka efter att Akelius och Mellby Gård meddelat att den förre köper den senares nästan 25-procentiga innehav i skolkoncernen för 65 kronor per aktie så har de i samförstånd avbrutit transaktionen. Mellby Gård kvarstår därmed som största ägare.


Det går fort i hockey, men många aktieägare drar nog lättnadens suck nu sedan den nya huvudägarens inträde innebar en kursnedgång på närmare 10 procent. Jag skrev om affären bara för några dagar sen, men det fanns några som tyckte jag var lite väl hård mot bolaget. Även om aktien nu sannolikt rekylerar upp något, så är den fundamentala delen densamma och jag ser alltså alltjämt bolaget som ej attraktivt trots att det värderas lågt och därtill växer.


Exakt varför affären stoppas kan tolkas på flera sätt. Att aktien har gått ned förklarar nog lite tror jag, även om Akelius verkar förorda långsiktighet i sina investeringar. Akelius var trots allt redan rejält back på sin investering, då den skedde till en premie om nästan 23 procent och sen på grund av det efterföljande fallet. Eftersom han skulle köpa en så stor del, nästan 25 procent av aktierna, så var dessutom möjligheten att snitta ned inköpskursen inte så stor, eftersom det inte blir särskilt många procent innan ett budpliktsbud måste läggas.


Jag tror mest att det är Mellby Gård som fått mycket kritik från andra aktieägare och därför bett Akelius om att stoppa affären, vilket Akelius gick med på. Jag såg att Dagens industri skrev något i den stilen också. Att Akelius gick med på att stoppa affären kanske beror på att aktien har gått ned, men det handlade inte heller om särskilt mycket pengar för honom till att börja med. Akelius-koncernen sålde som bekant ett jättebestånd av bostäder till Heimstaden för 92 miljarder kronor för några år sen. Academedia-köpet skulle ha uppgått till förhållandevis modesta 1,7 miljarder kronor. Angående kritiken mot Mellby Gård så sålde ägaren rent krasst till någon som sedan sänkte aktien på grund av vad som verkade vara en utdelningsfientlig inställning. De ägare som hållit aktien för utdelningen lär knappast ha blivit glada och riktade gissningsvis mycket av sin frustration mot Mellby Gård.


Nu hamnar samtidigt Mellby Gård i en konstig sits, ungefär den som Investor hamnade i när investmentbolaget accepterade ett bud på delägda Sobi som inte gick igenom. Academedias största ägare var villig att sälja hela sin post till en premie på 23 procent, så innebär det att ägaren ser det som ett vettigt värde på Academedia-aktien? Vidare lär Mellby Gård dra sig för att sälja aktier i Academedia nu, trots att det kan vara affärsmässigt motiverat. Nu är Mellby Gård emellertid inte noterat, så något sånt påverkar väldigt få personer. Men det hela skapar en konstig dynamik mellan Mellby Gårds åsikt om värdet av Academedia och marknaden samt mellan styrelsen och Mellby Gård. Vill Mellby Gård ut ur Academedia? Blir det ett överhäng på aktien? Ägaren som ville sälja sin andel ska även utse och rösta om styrelsen. Är Mellby Gård inte nöjda med bolaget/strategin? Hur går egentligen Mellby Gårds tankar om Academedia?


Många frågor och konstigheter av olika vikt med få svar. Kul att spekulera om och tänka på, men jag håller mina pengar borta från aktien.