Två av mina innehav, Handelsbanken och stålbolaget SSAB, rapporterade i dag på onsdagen och rapporterna mottogs ganska olika. Båda bolagen slog konsensussiffrorna, men att banken skulle sjunka på rapporten var oväntat.


Handelsbankens aktie sjönk något trots att alla siffror kom in över förväntningarna och dessutom visat en fin utveckling jämfört med samma kvartal i fjol. Om någon skulle frågat för ett par år sen att en bank skulle öka intäkterna och vinsten per aktie med omkring 20 procent skulle skepticismen varit väldigt hög.

mkr Q1 2023 Q1 2022 Förändring
Intäkter 14.985 12.323 22%
Räntenetto 11.485 8.014 43%
K/I-tal 38,5 41,8 -3,3
Avkastning på eget kapital 0,15 0,136 1,4
Resultat/aktie 3,44 2,87 20%


Det är dock världen vi lever i nu med de rusande styrräntorna och medan många har varit förlorare på det, har banksektorn utmärkt sig vara en vinnare (förutom ett par amerikanska banker…).


Handelsbanken är också sann till sin tradition om att vara en säker pjäs, kreditförlusterna var endast 30 miljoner kronor. Visserligen steg de 400 procent från samma kvartal 2022, men det var också från en redan väldigt låg nivå. Varför banken sjunker trots de fina siffror och från en för tillfället nedtryckt nivå efter den tidigare bankturbulensen är en bra fråga.


I vd-ordet skrev Carina Åkerström att volymtillväxten bromsat in kraftigt på bolånemarknaden, men det kan bara vara nyheter för verklighetsfrånkopplade personer. Förutom det hittade jag ingenting negativt, utan även utanför Sverige har verksamheterna gått bra.


Om vi lägger tråkiga bankaktier åt sidan och tittar på roliga SSAB så ser siffrorna ut så här:

mkr Q1 2023 Q1 2022 Förändring
Intäkter 31.904 31.575 1%
Justerat rörelseresultat 4.733 8.377 -44%
Resultat per aktie 3,59 5,84 -39%


Ja, intäkterna var i princip oförändrade, medan vinsten föll rejält. Analytikerna var däremot ännu mer negativa och förväntade sig ännu lägre siffror. Bolagets största verksamhet, SSAB Europe, har haft det kämpigt ett tag med negativa rörelseresultat, men nu vände trenden och det justerade rörelseresultatet var noll. Anledningen till den svaga utvecklingen i Europa är att konjunkturoron är särskilt stor här på grund av räntorna och inflationen.


Till skillnad från Handelsbankens nedgång på två procent, lyfte SSAB-aktien 6 procent.


Framöver väntar SSAB sig generellt högre priser och högre leveranser samt hävdar att efterfrågan i Europa har stabiliserats. Det låter bra i mina öron. I dessa sorters extremcykliska bolag kommer intäkterna och vinsterna att åka berg- och dalbana ibland och det är något man måste vara beredd på. Förutom resultaträkningen sjönk även det fria kassaflödet, mycket på grund av ökade investeringar.


Under det andra kvartalet kommer SSAB att börja sälja sin nya produkt, SSAB Zero, som är ett stål tillverkat av återvunnet stål och producerat med fossilfri energi. Enligt bolaget ska efterfrågan vara stor och planen är att leverera 40.000 ton i år. Även om det låter mycket så bleknar det i jämförelse med det första kvartalets totala leveranser på 1,7 miljoner ton. Oavsett måste varje ny produkt börja någonstans. Vid 2025 är målsättningen att 100.000 ton ska levereras.


I mitt inlägg inför rapporten stod det att jag hoppades på ett positivt rörelseresultat för Europa-divisionen, vilket inte riktigt blev fallet. Det var däremot en avsevärd förbättring och det klagar jag inte på. Därutöver kom det ingenting om något återköpsprogram, som jag sa kunde hända. Jag tycker att det är positivt att SSAB väntar ut konjunkturproblematiken och sen när det uppstår bättre samt stabilare lägen kan pengarna spruta ut ur bolaget.