Den amerikanska dollarn har stärkts rejält mot den svenska kronan det senaste året. USDSEK ligger på 10,59 kronor mot 8:72 för ett år sen. Hur påverkar det våra svenska bolag och oss konsumenter?


Förenklat kan man säga att en svag valuta bidrar stärker exporten. Om ett amerikanskt bolag vill köpa något som kostar en krona, får bolaget fler sådana varor för samma dollar nu än för ett år sen. Det blir alltså mer attraktivt för det amerikanska bolaget att handla svenska varor. Det är också gynnsamt för svenska bolag som säljer i dollar, eftersom de får fler kronor per dollar i försäljningen. Det ökar vinsten räknat i kronor.


För bolag som i stället importerar blir det dyrare. Varorna som de köper i dollar får de nu hosta upp mer för i svenska kronor, vilket minskar vinsten. Priserna kan höjas för att kompensera för detta, men då blir frågan hur stora prishöjningar kunderna accepterar.


Under sommarens rapportperiod var en ganska stor fokuspunkt hur stor valutarelaterade vinster/förluster påverkade siffrorna, vilket är helt motiverat. För de största bolagen kan det handla om flera miljarder och denna ökning bör inte ses som hållbar. Siffrorna blir dopade helt enkelt.


Hur blir det då för konsumenterna? Det nämndes ovan, men det blir dyrare för importerande bolag. Dessa bolag kan då genomföra prishöjningar och därmed kan inflationstakten öka. Det blir också dyrare att växla till sig exempelvis dollar, vilket gör att USA-resor har blivit avsevärt dyrare jämfört med ett år sedan.


Detta med prishöjningar är därmed särskilt problematisk just nu i den inflationsmiljö vi har. Att lösa det kan också bli svårt, eftersom när osäkerhet råder tenderar investerare att vilja ha säkrare valutor. Utöver dollarn är euro och schweizerfranc exempel på sådana. Ett sätt som kan hjälpa är räntehöjningar, men Riksbanken håller redan på med sådana och finansmarknaden har förmodligen redan prisat in ett antal höjningar.


Då Riksbanken inte kan påverka det globala sentimentet blir det räntehöjningar som bidrar mest, även om det uppenbarligen inte har gjort så mycket än. Investerare måste lockas till den svenska kronan innan växelkursen kan stärkas, antingen genom fortsatta räntehöjningar så det fortsätter att bli mer attraktivt att hålla svenska kronor eller genom ett gladare sentiment i de globala finansmarknaderna. Räntorna kan inte heller höjas till månen utan att knäcka ekonomin, så mycket blir upp till marknaderna att bestämma.