För första gången sedan augusti i fjol har min portfölj fått en ny medlem – nämligen Revolutionrace, som säljer friluftskläder. Jag skrev om bolaget häromdagen på grund av den pågående placingen där, som mycket riktigt sänkte aktien den kommande handelsdagen.


Riskkapitalbolaget Altor, den största ägaren, sålde en dryg fjärdedel av sitt innehav för 51 kronor per aktie, jämfört med den dåvarande stängningskursen på 55 kronor. Under den kommande handelsdagen utökades nedgången successivt tills börsklockorna signalerade stängning och aktiekursen stannade på 48,44 kronor, ett tapp på nästan 12 procent. Jag gjorde två köp och fick en snittkurs på 49,33 kronor.


Det är en pytteliten post mindre än 1 procent av hela portföljens värde, men det är en bevakningspost i nuläget. Det är första gången jag tar en sådan och nu är nästa steg att göra en mer gedigen analys. Än så länge tycker jag det verkar som ett bra bolag med en inte skrämmande hög värdering. Det parallellt med Altors kurspressande aktieförsäljningar (vilka sker regelbundet och inte är särskilt uppseendeväckande med tanke på att det är ett riskkapitalbolag) tycker jag till synes gav ett fint inträdesläge.


Bolaget är kapitallätt och har inga stora löpande investeringsbehov, vilket ger en väldigt fin omvandling av vinst till kassaflöde. Exempelvis har bolaget under den senaste niomånadersperioden haft ett kassaflöde från den löpande verksamheten på 257 miljoner kronor, medan kapitalinvesteringarna ( immateriella anläggningstillgångar bara uppgår till 9 miljoner kronor. Rörelseresultatet uppgår under samma period till 311 miljoner kronor. Visserligen finns det påtagliga säsongseffekter, främst julhandeln, som påverkar enskilda kvartal, men på helheten gillar jag den finansiella sidan. Det finns därtill en nettokassa och soliditeten är hög. Därav har bolaget lanserat ett återköpsprogram som pågår just nu. Hittills har 17 av 200 miljoner utnyttjats. Det är inte ett enormt program, men det motsvarar ändå 3,6 procent av börsvärdet just nu. Tillsammans med direktavkastningen på 1,5 procent blir det mer attraktivt.


Förhoppningsvis kan återköp och utdelningar ske parallellt framöver och att det pågående programmet således inte är en engångsföreteelse. Med den här tillväxten och rörelsemarginalen (20-22 procent) borde det kunna fortsätta tycker jag. Jag skulle gärna se bättre utsikter för en marginalexpansion, men jag har svårt att se att rörelsemarginalen ska bli betydligt högre än den nuvarande nivån. Allt annat verkar dock se bra ut, varför jag valde att köpa några aktier.