Atlas Copcos schweiziska sektorkollega inom vakuumteknik, där halvledarindustrin är den viktigaste kunden, VAT vinstvarnade på torsdagen och gav vissa preliminära siffror för det första kvartalet. De var inte så vackra, så att säga.


Orderingången lite mer än halverades och bolaget tror att den svaga efterfrågan kommer att hålla i sig under det första halvåret. Jämfört med det fjärde kvartalet i fjol föll orderingången 45 procent. Något som är positivt i sammanhanget är att försäljningen minskade mer måttliga 11,5 procent.


Tillbaka till något negativt så var orderingången 60 procent av försäljningen, vilket dessvärre tyder på en svagare efterfrågan. Positivt är att VAT tror att efterfrågan gradvis ökar under det andra halvåret 2023.


Atlas Copcos affärsområde vakuumteknik, det näst största affärsområdet, hade under 2022 intäkter på 38,9 miljarder kronor och stod för närmare 28 procent av totalen, så det är ett viktigt affärsområde. Rörelsemarginalen är också näst högst bland de fyra affärsområdena.


Att halvledarsektorn inte investerar så mycket nu är däremot ingen nyhet. För helåret 2022 sjönk orderingången 8 procent organiskt för Atlas Copcos vakuumtekniksverksamhet och under det fjärde kvartalet föll orderingången 22 procent. Redan i det tredje kvartalet inleddes tappet för orderingången, men med mer beskedliga 9 procent.


Det verkar som att en nedgång är väntad, men att frågan är hur stor nedgången är. Lyckas Atlas Copco hålla det ensiffrigt, eller blir det tvåsiffrigt? Att den halveras likt för VAT har jag svårt att se, men man vet aldrig.


Investmentbanken Citi tror samtidigt att bedömare har för höga förväntningar när det gäller orderingång och marginaler för Atlas Copcos vakuumteknik. Huruvida det är så får vi svar på när kvartalsrapporten kommer den 27 april.


Något jag också intalar mig själv när jag skriver det här är att det här är en tillfällig svacka för halvledarindustrin. Världen kommer att behöva fler och fler halvledarchip, något som givetvis kommer att kräva investeringar. Det kommer att gynna Atlas Copco i det långa loppet, vilket är det viktigaste loppet.