Efter ett tags nyhetstorka angående budet på Swedish Match kom det äntligen något sorts besked. I detta fall är det att den amerikanska aktivistfonden Elliott Management flaggar för 5,3 procent av rösterna och kapitalet i Swedish Match.


Elliott tycker i likhet med en del andra att budet är för lågt och vill antagligen mjölka ut några procent till. Nu räcker inte 5 procent för att stoppa ett bud, då acceptansgraden har bestämts till 90 procent, men det är helt klart en huvudvärk för köparen Philip Morris. Det återstår nu strax under 5 procent innan Philip Morris måste visa hur mycket de är redo att betala för vårt svenska snusbolag. Jag tror inte det är svårt att samla de procenten.


Marknaden verkar vara lagd åt samma håll och har varit det ett tag. Aktien har handlats över budkursen i runt två månader nu. I fredags stängde aktien på 107 kronor (budet är på 106 kronor), så vi får se hur marknaden tolkar Elliotts besked. Stiger den några tiondels procent eller mycket mer?


Föga förvånande önskar jag ett höjt bud och jag tror att Philip Morris har råd med det. Enligt bolagets rapport för det andra kvartalet finns det 5 miljarder dollar i kassan och sedan 13,3 miljarder i övriga omsättningstillgångar. Trots att det är oklart vad som ingår i den lite konstiga icke-transparenta posten, finns det alltså pengar. Ytterligare något som ger fördel för ett högre bud är att dollarn stärkts närmare 7 procent mot vår svenska krona sedan budet offentliggjordes.


Löptiden för budet går ut den 21 oktober efter en förlängning. Vad jag vet är det fortfarande okänt hur mycket Philip Morris äger av Swedish Match. Hur mycket Swedish Match jag äger vet jag däremot och jag fortsätter med att avvakta med accepterandet.