Den förvärvsglada spelutvecklaren Embracer är nere på nivåer inte skådade sedan början av 2018 tack vare ett 45-procentigt ras i kölvattnet av bolagets bokslutskommuniké.


Sett till kvartalets siffror lyfte nettoomsättningen 79 procent, men den organiska tillväxten var samtidigt negativa 4 procent. Omsättningslyftet bidrog dock inte till resultatmåtten, då det justerade rörelseresultatet i stället sjönk 14 procent med en halverad marginal till 10 procent.


Kvartalssiffrorna är därmed inte särskilt imponerande, men det blir värre.


Embracer har tidigare meddelat om ”transformativa” samarbetsavtal och när de senarelades i slutet av mars sjönk aktien 13 procent. Senare i mitten av maj meddelade Embracer att det justerade rörelseresultatet för helåret 2022/2023 väntades uppgå till drygt 6,4 miljarder kronor, en betydande minskning från den tidigare prognosen på 8-10 miljarder. Anledningen var även här de försenade ”transformativa” avtalen och aktien föll nästan 16 procent.


Nu skrotas avtalen. Embracer mottog under natten till onsdagen det för ledningen och styrelsen oväntade beskedet att motparten hoppar av. Avtalen uppgavs vara värda över 2 miljarder dollar över sex år, vilket kan jämföras med Embracers helårsomsättning för det gångna helåret på 37,7 miljarder kronor. Sett till dagens växelkurs skulle avtalet inbringat i snitt nästan 3,6 miljarder kronor per år.


Som en konsekvens av de stoppade avtalen sänker Embracer sin prognos för helåret 2023/2024 avseende det justerade rörelseresultatet. Nu väntas det vara mellan 7-9 miljarder kronor, ned från tidigare 10,3-13,6 miljarder. Bidragande till prognossänkningen var även senarelagda lanseringar.


Utöver kursfallet har det även varit ett förtroenderas för Embracer och kanske främst vd:n Lars Wingefors. Prognosen över det justerade rörelseresultatet för helåret nåddes inte och de uppmärksammade avtalen gick i stöpet. Därutöver finns storförvärvet av Asmodee, verksamma inom brädspel, som tillför intäkter, men samtidigt har lägre marginaler. Saudiska Savvy Gaming Groups intåg i bolaget genom den riktade nyemission lär inte heller ha ökat förtroendet.


En positiv sak är att Lars Wingefors har insett att förtroendet är skadat och han verkar faktiskt väldigt uppgiven över situationen. Det är lättförståeligt. Han har uppenbarligen en passion för bolagsbyggande och spel, något som gick åt skogen den här gången med det avbrutna avtalet.


Men för att återvända till det finansiella skriver Lars Wingefors att verksamhetsåret 2023/2024 inte blir det år där värdet på Embracer ”maximeras”. Det ökar knappast viljan för att investera i bolaget på kort sikt.


Bolaget ska nu öka fokuset på kassaflöde och minska nettoskulden från 15,6 miljarder kronor (ökade med 1,2 miljarder från samma period i fjol) till 10 miljarder. Trots nyemissionen till Savvy på 10,3 miljarder kronor var helårets kassaflöde fortfarande negativt på 1,6 miljarder kronor, men med en minskning av rörelsekapitalet och färre förvärv borde kassaflödet kunna stärkas.


Exakt hur Lars Wingefors ska vända det här kan ingen svara på, men att öka kassaflödena och dra ned på nettoskulden är en början. Det skulle göra bolaget mer värdeskapande och förtroendeingivande. Jag tror att stora avyttringar inte skulle gynna Embracer, då även det skulle skada förtroendet. Om man ska sälja ett bolag, kanske sitt livsverk, vill man att ägaren är långsiktig och ansvarsfull, inte tvärt om. Samtidigt ser jag initialt inte Embracer som extremt finansiellt pressat att större nödförsäljningar eller defensiva nyemissioner skulle behöva ske.