Vår centralbank höjde i dag räntan med 50 punkter till 3 procent, vilket var väntat och ingen chockades nog av det. Att räntebanan justerades upp och beslutet att banta balansräkningen kan däremot tolkas som hökaktigt.


Från att ha trott på en räntetopp på 2,84 procent ser nu Riksbanken en ränta på 3,33 procent i början av 2024 och ett par år framåt. Det är en 50-punktershöjning extra, eller två ”normala” höjningar på 25 punkter. Utöver det ska statspapper till ett värde av 3,5 miljarder kronor säljas per månad med start i april (men med en paus under sommarmånaderna). Genom att sälja dessa ökar utbudet av obligationerna och priset minskar, som i sin tur leder upp räntorna.


Ytterligare en viktig detalj, och även den kan tolkas som hökaktig, är att Riksbanken nu under Erik Thedéen verkar bry sig mer om vår lilla ”skitvaluta” (för att citera Christer Gardell). Den svenska kronan blir mer attraktiv om vi har en högre ränta och/eller ses som ett säkert land, där marknadsspekulanter har pekat på den senare och oroat sig över vår bostadsmarknad och belåning. En högre ränta kan däremot vinna över en del investerare.


Till Riksbankens tillfredsställelse steg kronan hela 21 öre mot euron och 28 dollar mot dollarn. Om detta är början på en ny trend eller inte ska jag inte spekulera om, men för Sverige i sin helhet är det positivt att kronan återtar lite mark.


Det verkar som att den nye chefen (samt en ny ledamot) har styrt skutan mot det hökaktiga hållet och det som återstår att se är när de tycker att Riksbanken har höjt klart. Det skulle vara att föredra att inte knäcka landet i Volcker-manér, även om det nu funkade. Huruvida Riksbanken har ett val är upp till debatt, även om jag personligen inte tror att det kommer att gå så illa. I USA verkar det gå att mjuklanda.