”Stark inledning på 2023”


Det är rubriken på Volvos vd Martin Lundstedt vd-ord och även skeptikerna kan inte göra något annat än att hålla med om det. Nettoomsättning upp 25 procent, den negativa rörelsemarginalsutvecklingen vände och nästan alla nyckeltal stärktes.


Som få missade kom Volvo med en omvänd vinstvarning för inte så länge sen, så en del siffror inför rapporten var redan kända. Men det uppstod också en osäkerhet, varför gick det så bra? Det var det rapporten besvarade nu och det var för att den operativa delen presterar väl samt tidigare prishöjningar.


Antalet leveranser av lastbilar ökade med 6.000 till drygt 61.500 och orderingången överraskade rejält med en 30-procentig ökning. Orderingången var också tydligt högre än väntat. För anläggningsmaskinerna föll emellertid orderingången 35 procent, vilket Volvo förklarar med lägre order från Kina samt avvaktande europeiska kunder.


En fråga som väckts hos mig är om lastbilsverksamheten kommer gå igenom samma sak som anläggningsmaskinsverksamheten inom en snar framtid. Vd:n förklarar att behoven att förnya åldrande lastbilsflottor bidrar med en god efterfrågan, men finns det tillräckligt många såna fordonsflottor som kan hålla efterfrågan på Volvos lastbilar uppe trots det ekonomiska läget?


Det verkar som det, i alla fall för i år. Volvo höjde sin prognos över totalmarknaden för lastbilar i Europa och Nordamerika för helåret 2023, vilket visar på optimism. Än så länge verkar det som att Volvo kommer att takta på i år och bolaget självt är positivt inställd till året. Framöver kommer det blir intressant huruvida rörelsemarginalen sjunker tillbaka eller om Volvo lyckas stärka den ännu mer. Vad tror du?


För mer löpande innehåll (om än marginellt) finns jag på Twitter! Länk.