Den som ofta läser finanstexter, särskilt dem med en bit makro i sig, har nog stött på den neutrala räntan någon gång, men vad innebär den?

För att prata om den neutrala räntan är det bäst att börja med den ”vanliga” räntan, centralbankernas styrränta. Centralbanker världen över höjer eller sänker sina styrräntor för att, främst, stimulera eller strama åt ekonomin. En högre ränta minskar investeringsviljan hos företagen och gör det mer gynnsamt att spara för privatpersoner, vilket minskar konsumtionen. I dagens skuldtyngda samhälle kanske det är bäst att beskriva det som att högre räntor ökar räntekostnaderna, vilket i sin tur drar ned på konsumtionen. En lägre ränta gör då tvärt om från det ovan nämnda.

Med detta sagt kan det gå att lista ut vad den neutrala räntan är. Det är den ränta som varken stimulerar eller stramar åt; den är neutral. Så vad är då den neutrala räntan? Just där finns ett problem: den är teoretisk och det går därav inte rakt av att säga en procent. Däremot går det att genom olika modeller estimera den, vilket är vad folk gör. Dock får ju alla lite olika resultat på vilka modeller de använder samt vad de stoppar in i dem.

Så vad är den estimerade neutrala räntan ungefär? Den amerikanska centralbanken ser en neutral ränta på ungefär 2-2,5 procent och den svenska neutrala räntan lär vara i samma härad. Federal Reserves och Riksbankens styrräntor är på 1,5-1,75 respektive 0,25 procent, så om den neutrala räntan är 2 procent är det en bit kvar innan räntorna faktiskt blir åtstramande.

Med andra ord så kan det ses som att dagens ränta inte är åtstramande, utan den är bara mindre stimulerande. Dock så har ju vi vant oss vid så låga räntor att den känns som åtstramande, vilket kanske innebär att den neutrala räntan är lägre än 2-2,5 procent. Jag låter det vara osagt. Den neutrala räntan bedöms däremot ha minskat under historiens gång.