Dagens industri gav för en dryg månad sen en säljrekommendation för Öresund. Efter att ha tittat lite närmare på bolaget håller jag helt med om den, men ironiskt nog har aktien stigit efter tidningens analys.


Den förmodligen viktigaste siffran vid analys av investmentbolag är substansvärdet i förhållande till aktiekursen. Öresund har en substanspremie på strax över 11 procent räknat med siffran från sista februari och enligt IBindex beräknade sätt är substanspremien i stället 17 procent. Det är alltså dyrare att köpa Öresund än Öresunds underliggande tillgångar.


Ibland kan däremot substanspremier vara motiverade, så man ska inte döma ut ett investmentbolag som handlas med ett sådant direkt. Det kan bland annat motiveras av onoterade innehav, som gemene man annars inte skulle få exponering mot.


Vad får man då om man köper Öresund? Här är de största innehaven och hur stor del av substansvärdet de står för.

  • Bilia, 26,6 procent
  • Scandi Standard, 10,4 procent
  • Stenhus Fastigheter, 6,4 procent
  • Bioarctic, 5,5 procent
  • Bahnhof, 5,4 procent


Vid ett köp av Öresund bör därmed förtroendet för främst Bilia, men också Scandi Standard vara högt. Bilia analyserade jag för länge sen och även om jag inte minns mina slutsatser så föll jag uppenbarligen inte för bolaget eftersom det inte finns i min portfölj. I Scandi Standards fall känns det lite som skandaler avlöser varandra och personligen har jag inte särskilt högt förtroende för bolaget.


Utöver de noterade bolagen finns onoterade innehav på motsvarande 6,7 procent av substansvärdet och därutöver en övriga tillgångar och skulder på 13 procent av substansvärdet.


Genom ett köp av Öresund fås därmed en stor exponering mot noterade bolag. Det reser frågan, varför ska man då köpa Öresund till en substanspremie när det går att handla de underliggande innehaven billigare separat? Genom det tillvägagångssättet går det även att plocka russinen ur kakan, alltså att inte köpa exakt alla innehav utan endast de man själv gillar. Såvida inte den onoterade delen visar sig innehålla nästa börsstjärna (tveksamt inställd till det), tycker jag därmed att det finns få anledningar till att köpa investmentbolaget. Det största onoterade innehavet är Senergia Nordic, en installatör av solenergi, elbilsladdning och energilagring. Innehavet motsvarar knappt 3,3 procent av substansvärdet.


Öresund, som inte slagit börsen sedan 2018, har även varit med om några floppar, förutom Scandi Standards skandaler. I närminnet finns investeringen i Oscar Properties, som genererade den finfina avkastningen på minus 80 procent för Öresund. Då ska man ha i baktanken att Öresunds vd sa att det var en investering med låg risk och hög rabatt. Nja, är väl resultatet.