Dagligvarubolaget Axfood har starka kassaflöden med fin avkastning på sysselsatt kapital och även en väldigt stabil verksamhet. Tyvärr värderas bolaget också till det.


Att kalla det här en analys är lite att ta i, men det är en överblick över Axfood och hur bolaget presterar. I princip all information tas från den senaste Q3-rapporten och tolvmånaderssiffrorna.


Axfood äger bland annat Hemköp, Willys och Dagab, där den senare är den största sett till omsättning. Dagab kan beskrivas som Axfoods logistikbolag och sköter därmed varuflödena till resterande Axfoodbutiker. I Dagab ingår dessutom ett flertal bolag som Apohem och Urban Deli och därutöver har Dagab försäljning till externa kunder. Rensat för koncerninterna affärer är dock Dagab det näst största affärsområdet och räknat så är Willys störst.


Störst sett till rörelseresultat är också Willys, som har fått ett uppsving när fler konsumenter söker billigare varor. I det tredje kvartalet steg omsättningen nästan 16 procent och rörelseresultatet med 8 procent. Rörelsemarginalen här är förhållandevis starka 6 procent, även om det var en liten nedgång från samma kvartal året innan. För hela koncernen var rörelsemarginalen 5,4 procent, en dryg procentenhet högre än de senaste fem åren.


Axfood skiner främst på två ställen enligt mig. Avkastningen på sysselsatt kapital är precis över 20 procent, vilket är riktigt starkt med tanke på de små marginalerna. Jämförelsevis är marknadsledaren Icas avkastning på sysselsatt kapital bara hälften av Axfoods. Axfood har inte heller några större finansiella skulder och bedriver en väldigt stabil verksamhet, så den viktade genomsnittliga kapitalkostnaden (wacc) lär vara betydligt lägre än avkastningen på sysselsatt kapital. Det innebär kort och gott att Axfood skapar värde med råge.


Den andra saken som skiner är kassaflödena. Rullande tolv månader var det fria kassaflödet 3,9 miljarder kronor jämfört med rörelseresultatet på 3,1 miljarder kronor. Siffrorna var likadana för helåret 2022.


Med så starka kassaflöden och relativt få tillväxtmöjligheter på grund av den mogna marknaden är sannolikt det bästa alternativet att återföra mycket av vinsterna till aktieägarna, vilket är precis vad Axfood gör. Årets utbetalda utdelning var 8,15 kronor jämfört med vinsten per aktie på 10,99 kronor för fjolåret. Hittills i år är vinsten per aktie 10,08 kronor. Eftersom det fria kassaflödet är högre än vinsten är utdelningsandelen sett till fritt kassaflöde lägre.


Sett till vinsten finns det dock inte mycket utrymme för större höjningar och den nedåtgående vinsten i år sätter lite mer press på utdelningen, men det finns fortfarande utrymme för en utdelning. Sett utifrån fritt kassaflöde är det i stället ingen större fara, eftersom utdelningsandelen är omkring 50 procent. Oavsett lär styrelsen inte dra i med en större höjning i alla fall, om den ens höjs. Räknat på fredagens stängningskurs på 257,2 kronor är direktavkastningen 3,2 procent, vilket dessvärre inte sticker ut som särskilt attraktivt.


P/E-talet är höga 25,5x, men räknat på det fria kassaflödet sjunker det emellertid till 14x. Varför Axfood prissätts så högt är svårt att säga. Kanske är det på grund av de fina resultaten den senaste tiden, Willys starka position inom lågprisaktörer som gynnas av den svagare konjunkturen eller det faktum att Axfoods marknad är en av de stabilaste som finns i dessa oroliga tider. Balansräkningen är därtill i riktigt fint skick med små skulder och låg andel goodwill.


Sammanfattningsvis ser jag Axfood som ett intressant bolag med förstklassiga siffror. Den höga värderingen talar dock emot, så jag väljer att stå vid sidlinjen. Om aktien dippar rejält kanske jag hoppar på, givet att inget stort har hänt i den underliggande verksamheten.