Förutom rapporten sände SBB även ut ett pressmeddelande om en potentiell avknoppning senare i vinter. Det som skulle knoppas av är ett bostadsfastighetsbolag och en majoritet av bolaget skulle vara fastigheter från Amasten-förvärvet. Jag kan nog direkt säga att jag inte kommer behålla aktierna i avknoppningen.


Avknoppningen motsvarar 10 procent av SBB:s balansräkning och bolaget kommer inneha fastigheter motsvarande 18 miljarder kronor.


Nu är jag långt ifrån en expert på fastighetsfinansiering och kraven däri, men jag ställer mig frågan vad som är säkrast av samhällsfastigheter och bostadsfastigheter. I och med de långa kontrakten borde rimligtvis samhällsfastigheter ses som säkrare, vilket torde ge billigare finansiering.

Genom en renodling skapas förutsättningar för än mer attraktiva finansieringslösningar för båda bolagen, däribland ökad möjlighet för bankfinansiering för SBB, vilket möjliggör att vi bättre kan tillvarata potentialen i de olika fastighetsportföljerna och därmed skapa största möjliga värde för aktieägarna

-vd Ilija Batljan


En ökad bankfinansiering är väl det enda val SBB har då obligationsmarknaden är ganska tunn med höga räntor. Jag har även läst om att vd:n kan sälja sina aktier i det avknoppade bolaget och därigenom minska sin privata belåning, vilket skulle minska risken för tvångsförsäljningar.


Nog om avknoppningar, hur var rapporten?


Intäkterna ökade och slog förväntningarna marginellt, medan resultatet efter skatt sjönk under nollstrecket. Resultattappet består av nedskrivningar. Intressant nog skrevs samhällsfastigheter upp med 1,4 miljarder kronor och bostadsfastigheter ned med 2,5 miljarder. Skillnaden förklaras i att externvärderarna antar att hyrorna för bostäder höjs avsevärt mindre än inflationen.


Något annat intressant är att bolaget har ett obligationsförfall inom de närmaste tolv månaderna på 5,2 miljarder, men enligt vd kan dessa betalas med befintlig likviditet. Det är betryggande, men problemet om refinansiering är fortfarande ett problem.


Kärnverksamheten ska också ”minst” kunna ge en oförändrad utdelning. Jag tror inte att utdelningen kommer att sänkas, då hyresintäkterna stiger och att vd:n är beroende av utdelningarna för att kunna betala av sina privata skulder. Det låter väl inte jättebra egentligen, men det är baksidan med hög belåning. Som jag noterade ovan bör också avknoppningen kunna hjälpa till på den fronten.


Kassaflödet var ynka 3 miljoner minus och fler lån amorterades på än vad som upptogs. Hittills i år har kassan minskat med 4,9 miljarder och i kassan finns det kvar just 4,9 miljarder. Förvärv har minskat kassan med 8,8 miljarder och försäljningar har ökat den med 8,4 miljarder. Under det gångna kvartalet har däremot försäljningar skett i en avsevärt större omfattning än förvärv. Det är inte heller beaktat 9-miljardersförsäljningen som arbetas med.


Summa summarum var rapporten helt okej. Det var försäkrande att vd går ut och pratar lite om skulderna och samtidigt berättar om hur värderarna tänkt. Annars var det mycket upprepande om att inflationen höjer hyrorna. Jag ligger kvar med min position. Med en substansrabatt på nästan 70 procent ser det ganska aptitligt ut, men jag vill avvakta och se lite vad som händer med finanserna innan jag gör något stort.