Ur min bloggdvala kommer jag för att skriva om ett par rapporter, vilka var en uppmuntrande läsning. Bland mina innehav är det hittills Avanza och Investor som berättat om sina böcker och bägge steg efter kvartalsredogörelsen.


Investor kunde uppvisa ett ökat substansvärde under det fjärde kvartalet och tog även i med en utdelningshöjning på 10 procent trots året som gott. Nog var det ganska väntat med en utdelningshöjning, men det är ändå en trevlig nyhet.


På grund av investmentbolagens karaktär är de sällan den mest livade läsningen, men det går alltid att hitta några roliga saker. Vd skriver bland annat att nettokassaflödet till bolaget nådde nytt rekord, vilket lär ha spelat in i utdelningshöjningen förutom den starka finansiella ställningen.


Avanzas rapport var däremot en mer intressant läsning. Courtageintäkterna fortsatte föga förvånande ned efter att alla låtsas-daytraders upptäckt att det är svårt när allt inte stiger, men räntenettot kompenserade för fallet nästan fullt ut. Jag tycker att det är en riktigt intressant dynamik i sig och nästan en hedge för räntegrundade börsfall. Räntorna stiger (likaså räntenettot) och börserna (courtageintäkter) sjunker som resultat.


Min gissning är att detta gick de flesta förbi i början av räntehöjarperioden, men nu lär det ha prisats in. Särskilt eftersom aktien steg över sju procent på rapportdagen. Jag tänker inte ljuga om att jag inte vågade köpa mer när aktien var ned som mest under 2022. Frågor som var börsen är på väg och hur det slår mot Avanzas intäkter härjade löst och gjorde att jag tvekade.


Året slutade oavsett med lägre intäkter och vinst för Avanza, tillsammans med en utdelningssänkning från 9,2 kronor till 7,5 kronor (direktavkastning på 3,3 procent). För helåret slutade kassaflödet på starka 1,9 miljarder, vilket täcker utdelningen på knappt 1,2 miljarder med råge.


Investor handlas en bit över den historiska rabatten och jag kommer därmed inte att öka i aktien i närtid. Avanza har sedan inledningen av 2022 rasat nästan 32 procent, men enligt mig reflekterar det de sämre förhållandena. Om det kommer någon eller några dippar framöver kommer jag köpa, men annars får köpknappen förbli kall. De två bolagen representerar trots allt 9,1 respektive 7,3 procent av min portfölj.