Stålbolaget SSAB rapporterade nyligen och där kunde en försämring för Europamarknaden skönjas, men siffrorna i sin helhet var bättre än väntade och bolaget aviserade dessutom om ett återköpsprogram. Aktien steg över 5 procent på rapporten.


Det justerade rörelseresultatet i SSAB Europe, det största segmentet sett till intäkter och det jag följer mest nu, var knappt 0,3 miljarder kronor. Jämfört med rekordåret 2022 innebar det en markant minskning från dåvarande 1,4 miljarder. Just nu fokuserar jag däremot mer på utvecklingen gentemot närliggande kvartal.


I det första kvartalet var resultatet för segmentet noll och i Q2 var det 0,8 miljarder kronor. När det tredje kvartalet summerades hade således Europamarknaden åter igen försvagats. SSAB Special Steels resultat pressades också, om än i en mindre omfattning, samtidigt som SSAB Americas låg stabilt. För SSAB i sin helhet sjönk intäkterna till 29,3 miljarder kronor från 31,5 miljarder och det justerade rörelseresultatet till 4,4 miljarder från 6,6 miljarder. Jag är inte oroad över nedgångarna, det är naturligt när konjunkturen viker.


Framöver ser SSAB en fortsatt nedgång för Europa och även i USA nu. Å andra sidan så steg leveranserna i Europa med 6 procent i det tredje kvartalet trots bolagets prognos om en väsentlig nedgång, så jag hoppas på att SSAB har fel igen här.


På den positiva sidan lyckas SSAB alltjämt att generera fina kassaflöden. Det fria kassaflödet var 5,1 miljarder kronor, upp från 3,9 i det förra kvartalet. I år har ett fritt kassaflöde på 11,1 miljarder kronor genererats. Det är nästan 17 procent av börsvärdet och då har vi även ett till kvartal kvar på året.


Resultatet per aktie i kvartalet var 3,4 kronor och på rullande tolv månader är den siffran 13,99 kronor. Det ger en värdering på 4,5 gånger. Som jag skrivit tidigare brukar emellertid stålbolag att värderas lågt på grund av den cykliska verksamheten.


Återköpsprogram brukar passa väl när aktien är lågt värderad. Alldeles för ofta sker återköp när aktien redan står högt. Jag är försiktigt positiv till SSAB:s återköp, som uppgår till högst 2,5 miljarder kronor. Det motsvarar knappt 4 procent av börsvärdet och programmet löper till årsstämman 2024, som hålls den 24 april.


Anledningen till återköpen är att nettokassan överstiger nettoskuldsättningsmålet på minus 20 till positiva 20 procent i relation till eget kapital. Den nuvarande nettokassan på 16,8 miljarder kronor ger en nettoskuldsättningsgrad på -24 procent. De fyra procenten från intervallet motsvarar just 2,5 miljarder kronor.


Under det tredje kvartalet ökade nettokassan med 5,1 miljarder kronor och nettokassan lär således bli större än målet redan nästa kvartal om det fortsätter i det här tempot. Dock pyntar SSAB ut sin utdelning i april, vilket kommer sänka nettokassan. Så det kanske blir ett par kvartal då den är lite för hög enligt bolagets egna mål; något som inte stör mig alls.


Att ha utdelning på våren och återköp på hösten låter som en härlig kombination i mina öron.