SSAB:s europeiska verksamhet fortsätter att ha det tufft och har inlett fackliga förhandlingar vid koncernens största stålverk, Raahe i Finland. Samtidigt basunerar råvaruanalytikern Christian Kopfer sedvanligt att det är ett köpläge i SSAB.


Förhandlingarna vid Raahe-verket berör 2.400 anställda och om inte förhandlingarna om anpassningar lyckas så kan uppsägningar ske. Målet är att öka flexibiliteten och anpassa den cykliska verksamheten till den svagare efterfrågan.


SSAB har redan tidigare inlett förhandlingar i Europa, där efterfrågan är svagast. Föga förvånande är särskilt byggbranschen boven i dramat. Bolaget skrev även i Q2-rapporten att de anpassade kostnaderna till en lägre efterfrågan med tillfälliga permitteringar och en restriktiv hållning vid nyanställningar samt andra fasta kostnader.


Enligt Handelsbankens råvaruanalytiker Christian Kopfer är det samtidigt köpläge i SSAB nu, trots att branschen ligger i ett svårbedömt läge. SSAB-aktien värderas till knappt P/E 4 rullande tolv månader (borträknat goodwillnedskrivningen i Q4), men P/E-talet kan också vara förrädiskt. Räknat på det oberoende konsensus som SSAB ger är det framåtblickande P/E-talet 5 för i år och närmare 8 nästa år.


Även om P/E-talet dubblas till 8 är det fortfarande inte högt jämfört med börsen i sin helhet, men råvarubolag är emellertid notoriskt cykliska och det behövs inte mycket för att vinsten ska såväl lyfta som rasa. Detta har historiskt inneburit att sådana bolag handlas till en lägre värdering. Personligen gillar jag SSAB trots allt detta. Bolaget har en nettokassa (en väsentlig del lär dock gå åt till investeringar i projektet för fossilfritt stål), gör enligt mig rätt saker, har fina kassaflöden och pyntar dessutom en bra utdelning.


Huruvida det är ett köpläge eller inte får man avgöra själv. Det är en cyklisk aktie i en tid av stor osäkerhet kring konjunkturen, så risk finns som vanligt. Det är i nuläget mitt sjunde största innehav och jag är nöjd med min position.