Jag försöker att någorlunda regelbundet analysera några aktier och se vad det finns för spännande möjligheter där ute i börsvärlden. I det här inlägget tänkte jag väldigt kortfattat dela med mig av några av de aktier jag tittat på. Jag ska nämna att jag använder samma avkastningskrav för alla aktier, 12 procent, och prognosperioden är 10 år. Därefter räknar jag med en låg ensiffrig tillväxt.


Det blir inte mer exotiskt än en alfabetisk ordning, så först ut är Addvise.


Addvise är verksamma inom medicinteknik och tillhandahåller främst laboratorieutrustning och förbrukningsmaterial inom sjukvården. Sammanlagt är det drygt två tredjedelar av omsättningen. Bolaget är ganska förvärvsglatt och har därigenom sett en rejält ökad nettoskuld och goodwillpost. I själva verket fanns det initialt en ganska fin uppsida i caset – tills nettoskulden lades till i beräkningarna. Då förvandlades uppsidan raskt till en nedsida på 33 procent. Det ska dock sägas att den prognosticerade tillväxten i fritt kassaflöde (FCF) på 10 procent kanske var på den generösa sidan.


Fasadgruppen är verksamma inom, ja, fasader. Ett förvärvsdrivet bolag som inte är särskilt kapitalintensivt i kärnverksamheten. Mycket goodwill i böckerna och nettoskulden motsvarar 3,7x rörelseresultatet (2,7x ebitda). Dock ganska fina kassaflöden, men betydande summor går till förvärv för att hålla uppe tillväxttakten. Jag hittar en 23-procentig uppsida med en FCF-tillväxt på 5 procent. På det tillkommer en utdelning på motsvarande 2,5 procent. Lite hög skuldsättning med tanke på verksamheten och en del goodwill. Föredrar helt enkelt Bravida bland de förvärvande bolagen.


Revolutionrace säljer friluftskläder och har ett starkt varumärke. Fin tillväxt och en bruttomarginal på över 70 procent. Med en rörelsemarginal på strax över 20 procent är jag desto osäkrare på om det finns mer att hämta marginalmässigt. En fin nettokassa och mindre goodwill än de två ovan nämnda bolagen. Litet behov av kapitalinvesteringar gör att kassaflödena blir fina med en hög konversion. Jag räknade med en FCF-tillväxt på 10 procent och hittade en uppsida på 29 procent. Aktien är ned 40 procent sedan noteringen sommaren 2021 och var som lägst nere på 20 kronor. Stängde i fredags på 52,55 kronor. Har även gjort återköpsprogram, vilket lär ha varit en bra affär med den kursrörelsen.


Rugvista säljer mattor på nätet. Inte så hög modegrad som klädbolag, men med samma fördelar som låg kapitalintensitet och hög konversion. Bolaget har även en nettokassa och en bruttomarginal på lite över 60 procent, men är dock inne i en skakig period nu efter att ha sett en otrolig tillväxt under pandemin. Med en rörelsemarginal på 11 procent (Q1 2024) borde det finnas utrymme för att öka den framöver; tillträdandet av den nya lokalen skulle kunna ge en skjuts. I Q1 i fjol var den runt 14 procent. Marknaden för mattor är inte den snabbast växande, men när bostadsmarknaden kickar igång igen (både för nyproduktion och egna renoveringar) lär mattor inköpas. Med en FCF-tillväxt på 5 procent blir uppsidan över 30 procent. Aktien har halverats sedan noteringen sommaren 2021 och ger en utdelning som motsvarar en direktavkastning på 3 procent.


Av casen ovan tycker jag att Revolutionrace och Rugvista verkar mest intressanta och några jag kommer att titta närmare på efter jag bockat av sista tentan för terminen, som lyckligtvis är nästa vecka.


Dela gärna med dig av något bolag du tittar på just nu!