Förutom att ha samma begynnelsebokstav delar försvarsbolaget Saab en annan sak med SBB och Sinch, nämligen en plats i finrummet OMXS30. Inträdet i storbolagsindexet markerade lite grovt en topp för såväl SBB som Sinch och lite elakt kan Nibe också kastas in i den kategorin, även om värmepumpstillverkaren är avsevärt mer kvalitativt än de resterande två.


Från och med den 1 juli tar Saab Autolivs plats i indexet, enligt Nasdaq som driver börsen. Att Saab skulle in var inte särskilt förvånande med tanke på Saabaktiens framfart. Urvalet av aktierna inom OMXS30 är baserat på handelsomsättning. Lite förenklat går det därmed att se vilka aktier utanför OMXS30 som handlats mer än aktierna inom det och sedan förutspå ett platsbyte mellan dem. Således har Autoliv inte handlats lika mycket och blir av med sin plats i indexet.


Att en aktie inkluderas i ett index kan leda till ökad uppmärksamhet kring bolaget och medföra större inflöden och högre likviditet. Att urvalet baseras på omsättningen i aktien medför däremot en svaghet i modellen, nämligen att ihålligt hajpade aktier kan ta sig in även om bolaget i sig är undermåligt. Det senaste paradexemplet på detta är givetvis SBB, vars skuldberg och komplexitet till slut kom till ytan och aktien kraschade med hjälp av räntehöjningar. Ytterligare ett exempel är Fingerprint, som toppade 2015 och fick sitt inträde till OMXS30 sommaren 2017. Bara ett år senare var aktien ute.


Även Sinch och Nibe har haft det tufft sedan sina respektive inträden i indexet, även om särskilt Nibe är i en annan (bättre) klass än övriga. Huvudfrågan är huruvida Saab löper samma risk eller om det faktiskt finns en bättre grund i detta fall. Som syns i bilden har Saabs aktie fått rejäl luft under vingarna.

Det kan dras tydliga paralleller, i alla fall till kursrörelser. Samtliga av dessa bolag hade snabba uppåtrörelser drivet av något specifikt. Lågräntemiljön för SBB, biometriutvecklingen i telefoner för Fingerprint, den accelererade digitaliseringen på grund av pandemin för Sinch, höga elpriser för Nibe och slutligen ökade försvarsanslag i spåren av en grov geopolitisk eskalering i världen för Saab.


Följaktligen har den underliggande verksamheten hos Saab fått kämpa hårt. Orderingången ökade 23 procent under 2023 till 77,8 miljarder kronor och intäkterna steg lika mycket till 51,6 miljarder. Saab lyckades emellertid inte riktigt översätta efterfrågeökningen till högre marginaler, då rörelsemarginalen steg med mer modesta 0,5 procentenheter till 8,3 procent. Således är en stor del av Saabaktiens framfart ett resultat av en multipelexpansion. Faktum är att Saab handlades till omkring P/E 15x strax innan krigsutbrottet i Ukraina, jämfört med nästan 38x nu (rullande tolv månader).


Att aktien nu inkluderas i indexet är självklart inget tydligt tecken på att kursresan har tagit slut. Aktien bryr sig inte om att det är med i ett index eller inte, även om de som handlar aktien kan lägga större vikt vid det. Att Saab likt Fingerprint eller SBB nästan skulle gå i konkurs några år efter indexinträdet kommer inte att ske, bolaget grundades redan 1937 jämfört med 1997 för Fingerprint och 2016 för SBB. Saab har förutom sin långa historia även Investor att luta sig bak mot om det behövs.


Att sitta och gissa om kursutveckling i ett bolag man inte är insatt i är en i det närmaste värdelös aktivitet. En krasch har jag oavsett svårt att se framför mig, snarare skulle jag se en mer likartad utveckling som den Nibe haft, om jag tvingas gissa. Alltså att bolaget gynnas av hög efterfrågan och allt säljer som smör, för att det sedan börjar bli lite mer dämpad efterfrågan, varpå aktien sjunker tydligt men inte katastrofalt.


Personligen har jag valt att stå på sidlinjerna vad gäller Saab (äger dock indirekt via Investor). Jag tycker bolaget är lite väl spretigt med ett produktutbud för marken, luften och vattnet. Komplexiteten av geopolitiken och det ständiga behovet av att sälja in Gripenflygplanen hos andra länder försvårar caset rejält också.