Går Saab samma väg som SBB och Sinch?

Saab ska nu in i OMXS30-indexet, men tidigare har nyblivna komponenter haft en kämpig utveckling.