Gränges erbjuder diverse aluminiumprodukter och produkterna är specialdesignade för kunderna, vilket skapar en liten moat när en kund väl fångats in. Bolagets främsta nisch är inom värmeväxlare, alltså en produkt som överför värme. Börsvärdet är drygt 10,6 miljarder kronor.


Gränges levererar själva materialet till kunden, som i sin tur tillverkar den själva värmeväxlaren. Sett till slutkundsmarknaden är det fordonsbranschen som är bolagets största, då runt 40 procent av försäljningsvolymen hamnar i denna bransch till slut. Den elbilstrend som präglar fordonsbranschen verkar dessutom vara gynnsam för Gränges, något som är positivt att läsa eftersom motsatsen skulle varit väldigt icke-önskvärd. Vidare säger bolaget sig vara marknadsledande i Europa och Asien med en andraplats i Nordamerika.


Såväl intäkter som vinst är emellertid slagiga, trots att bolaget verkar skydda sig mot råvaruprisfluktuationer genom både finansiella instrument och avtalsklausuler. Rörelsemarginalen har sjunkit från 7,3 procent 2018 till 7 procent 2023 (dock legat runt 5 procent 2020-2022), vilket är motsatsen till vad man egentligen vill se. Antingen stabilt likt Bravida eller en kontinuerligt förbättrad marginal.


Om intäkter och vinst är slagiga så är kassaflödet i allmänhet och det fria kassaflödet i synnerhet än mer slagigt. Det fria kassaflödet under 2023 var nästan 2,1 miljarder kronor, upp från i sammanhanget väldigt modesta 0,1 miljarder året innan. Snittet de senaste sex åren är inte mer än 0,6 miljarder kronor. Standardavvikelsen för det fria kassaflödet under perioden är nästan 0,7 miljarder, vilket visar hur slagit det är.


Slängt in i en DCF-analys ges det föga förvånande en otroligt ljus bild när det senaste rekordhöga fria kassaflödet används och då har jag räknat med en tillväxt i fritt kassaflöde på 5 procent, ett avkastningskrav på 12 procent och en sluttillväxt på 2,5 procent. Används det ovan nämnda genomsnittliga fria kassaflödet ska aktien i stället mer än halveras. Sanningen ligger sedvanligt däremellan. Om det fria kassaflödet drygt halveras till 1 miljard finns en nedsida på 10 procent. Otroligt svårprognosticerat när det fria kassaflödet är svänger så mycket. En tillväxt i fritt kassaflöde på 5 procent är nog ganska generöst också givet detta.


Beträffande multipelvärdering är P/E-talet 10,5x och direktavkastningen drygt 3 procent. Så bolaget värderas ganska lågt, men 2023 var samtidigt det bästa året i Gränges historia. Jag får lite råvarubolag-känsla om Gränges, alltså att det ser billigt ut när stjärnorna står rätt men dyrt när motsatsen sker. Fortsättningsvis var avkastningen på sysselsatt kapital nästan 18 procent under 2023, upp från cirka 14 procent året innan. Också svängigt och svårt att avgöra en mer normal nivå. Bolagets nettoskuld är 3 miljarder kronor med nettoskuld/rörelseresultat på 1,9x och räknat med fritt kassaflöde 1,5x. Året innan var motsvarande siffror 3,7x respektive 38x, vilket återigen visar hur svängigt det är. Nettoskulden oroar mig oavsett inte, eftersom Gränges har kortfristiga fordringar på 2,7 miljarder.


Det är väldigt lätt att räkna hem aktien om bara siffror från 2023 används, men historiken vänder på hela steken. Personligen har jag inga större bekymmer över att investera i konjunkturkänsliga bolag, men Gränges svänger fram och tillbaka som en pendel oavsett konjunktur verkar det som. 


Baserat på denna lite kortare analysen bestämmer jag mig för att se Gränges utveckling från sidlinjen. Det är helt enkelt för svårt att räkna på bolaget med dess enorma vinst- och kassaflödesfluktuationer. Gränges verkar dock till synes vara ett fint bolag.