På torsdagen blev vi meddelade om att Handelsbankens vd Carina Åkerström avgår i oktober nästa år för att fokusera på andra mindre krävande uppdrag. Även om anledningen till avgången är förståelig, så är upplägget lite udda.


Efter att hon fick en plats i Holmens styrelse blev hennes tankar om vad hon vill göra i framtiden mer konkreta, säger hon i ett pressmeddelande. Hennes vd-roll har varit alltför krävande för sådant arbete. Jag tycker att det är fullt förståeligt, då att vara vd för en storbank och stora börsbolag generellt måste vara oerhört krävande och fritiden lär vara obefintlig.


Att hon däremot i stället för att avgå som vanligt har fått sitt pensionsavtal ändrat så att pensionsåldern justeras ned från 64 år till 62 är lite udda. Eftersom hon fyller 62 år i oktober nästa år blir det följaktligen tidpunkten för hennes avgång och min gissning är att hon får sina pensionsbetalningar direkt då när hon avgår i stället för två år senare. Helt enkelt mer gynnsamt för henne monetärt sett.


Carina Åkerström blev vd i mars 2019 och sedan dess har Handelsbankens totalavkastning på 17 procent blivit krossad av konkurrenterna. Nordeas totalavkastning har varit 104 procent under samma period och omkring 74 procent för både Swedbank och SEB.


Vad hon skulle gjort annorlunda vet jag inte riktigt. Med tanke på Fredrik Lundbergs stora ägande i Handelsbanken är det inte helt osannolikt att vd:n är lite bakbunden, där allt betydande som ska göras måste godkännas av honom.


Under hennes tid har verksamheten i Storbritannien rättats upp och K/I-talet förbättras kontinuerligt där. Som jag noterade i min analys av banken ligger banken dock sist jämfört med de svenska konkurrenterna både sett till K/I-tal och avkastning på eget kapital, men värderas också lägst sett till P/B. På grund av den sämre relativa prestationen är en rabatt gentemot konkurrenterna motiverad, men jag vidhåller mitt argument från analysen att banken inte borde värderas under det egna kapitalet.


Bankens stora fastighetsexponering oroar marknaden och därtill är Handelsbanken mest blankad av storbankerna. Det behöver emellertid inte betyda att blankare ser en stor nedsida i banken, utan kan i stället vara en hedge mot turbulens i fastighetssektorn. Det kan även helt enkelt vara en satsning på att vår fastighetssektor kraschar, vilket skulle dra ned Handelsbanken särskilt mycket på grund av den större exponeringen.


Detta är dock bara spekulation. Enligt FI finns det bara två publika blankare med drygt 1,7 procent av kapitalet blankat. Totalt är 5,1 procent av bankens kapital blankat. Den ena publika blankaren, Marshall Wace, har däremot flera korta positioner i svenska bolag, vilket talar emot min spekulation om att det rör sig om en hedge för just dem. För de andra blankarna är det svårare att säga.


Några kandidater för den nya vd-posten vet jag inte. Inte helt sällan blir finanschefer ny vd. Handelsbanken föredrar att rekrytera internt, så jag ser det som en högoddsare att någon utomstående kommer in och eftersom det är en försiktig bank med en försiktig huvudägare ser jag inte heller att det kommer in någon som tänker driva banken åt ett annat håll.