Först aviserade Avanzas vd Rikard Josefson sin avgång, vilket följdes av profilen Nicklas Andersson avgång. Därefter blev vi varse om Nicklas Anderssons nya arbetsgivare Carnegies intåg på marknaden för investeringsplattformar och slutligen offentliggjordes den nya vd:n för Avanza, Knut Frängsmyr. Därutöver har det varit lite tekniska problem under året.


Det har minst sagt varit en händelserik tid för Avanza. Aktien är sedan 4 april, när Rikard Josefsons avgång meddelades, ned strax över 20 procent, samtidigt som Stockholmsbörsen sjunkit några procent. Långt ifrån allt är på grund av de ovan nämnda nyheterna, men dessa har bidragit till osäkerheten.


Nicklas Anderssons avgång har jag skrivit om, så jag kommer inte att skriva mycket om det, likaså de tekniska problemen. Att Rikard Josefson slutar är tråkigt, eftersom han var en duktig vd. Den nya vd:n Knut Frängsmyr har jag dock fått ett gott intryck av. Att ordförande Sven Hagströmer talar så pass varmt om honom förstärker min optimism över skiftet, även om han såklart inte kan tala illa om en vd han själv hjälpt till att rekrytera.


Knut Frängsmyr har haft många ledande befattningar inom Klarna och med spritt skilda ansvarsområden, exempelvis har han varit chefsjurist, teknikchef, finanschef och operativ chef. På pappret låter alla som bra erfarenheter för näste chef över Avanza. Vidare har han även köpt aktier för över 3 miljoner kronor och förvärvade därtill nästan 300.000 optioner. Han tillträder i början på november och är själv Avanzakund.


Ett möjligt problem på horisonten är Carnegies satsning på en egen investeringsplattform, Montrose. Montrose kommer att fokusera på de personer som än inte fyller private banking-kriterierna, men som fortfarande har en del kapital. Gränsen för att vara en private banking-kund hos Carnegie är 5 miljoner kronor, jämfört med tre miljoner hos Avanza. Den ökade konkurrensen för rikare kunder kan vara ett problem för Avanza, då dessa kunder är väldigt lönsamma för bankerna jämfört med ordinarie kunder. Jag frågade Avanzas ir-avdelning om lönsamheten på deras private banking-kunder och fick svaret att lönsamheten generellt är högre för aktiva kunder samt de med större sparkapital.


Den absoluta majoriteten av aktiva kunder tror jag inte har ett så stort kapital att de går till Carnegies Montrose, men de rika kunderna är en helt annan fråga. Nu är det fortfarande många frågetecken bland Montrose och deras erbjudande, men av det som står i deras pressmeddelande verkar det som ett ganska bra erbjudande. Man får flera olika sorters rådgivning och tillgång till Carnegies event.


Det står dock inget om bolån, vilket är vad jag anser som mest attraktivt med Avanzas private banking-erbjudande. Nu har räntan stigit, men 3,7-4,1 procent är fortfarande attraktivt jämfört med andra banker/bolåneinstitut. Nordnets private banking-erbjudande innefattar också bolån, men det krävs större summor för att uppfylla kraven.


Nu är dock jämförelsen mellan Avanza och Montrose. Avanza har också rådgivning likt Montrose. Vilken som har bäst rådgivning har jag inte den blekaste aning om, men detta är också väldigt svårbedömt. Jag tror emellertid att ”bra rådgivning” inte är den starkaste konkurrensfördelen, även om det givetvis är en sådan. Personligen skulle jag hellre ta bolånet, men å andra sidan är jag inte en private banking-kund.


I alla fall. Montrose går efter ett lönsamt kundsegment och eftersom Carnegie är ett så pass välkänt namn skulle det inte förvåna om vissa byter bank. Avanzas helhetserbjudande tror jag dock är bättre, mycket på grund av bolånet, och banken arbetar därutöver med att integrera allt fler delar av kundens liv i erbjudandet så att risken för byten minskar. Montrose är mer nischat och kan säkerligen skörda framgångar där, men Avanza har redan en stor position med befintliga kunder på totalmarknaden och har därutöver ett stort antal kunder som i framtiden kan bli lönsamma private banking-kunder. Även om jag inte ser Montrose som ett så stort hot, kommer jag att följa hur de utvecklas någorlunda noggrant.