För er som följer mig på Twitter/X såg att jag skrev lite om en oväntat stark lastbilsmarknad i Nordamerika under maj. Sådant är föga förvånande bra för Volvo, då Nordamerika är bolagets näst största marknad.


Nu har emellertid Citi gått ut och sagt att Volvos orderingång kan vara svag under det andra kvartalet och att den kommande delårsrapporten således också blir svag. Förutom att det andra kvartalet kan bli svagt sett till antal order, har banken överlag en pessimistisk syn på volymerna. Citi tycker att förväntningarna är för höga både för andra halvan av 2024 och även 2025.


Jag skulle gärna ha läst mer om deras antaganden, men det är inget jag kommer åt. Det som jag la ut på Twitter/X var i alla fall att antalet lastbilsorder i Nordamerika steg 21 procent i maj i årstakt. Det kommer efter en uppgång på 30 procent i april. Det ser därmed ut som att Nordamerika tuffar på ganska bra i nuläget och illustrerande för marknadens ovisshet är att aktien steg på dessa nyheter (i onsdags) bara för att sedan sjunka när Citi berättar om sina volymförväntningar (i fredags).


Lite förvånande skriver banken att en orderingångsmiss den här gången kommer att signalera en försvagad efterfrågan snarare än flaskhalsar på utbudssidan. Här blir jag lite av ett frågetecken. Volvo har pratat om en ”normaliserad” efterfrågan i många kvartal nu och det är väl i princip glasklart att normaliserad=försvagad i det här fallet. Varför en miss i orderingången i just det andra kvartalet 2024 ska agera som en signal för en de facto svaghet i marknaden har jag svårt att förstå. Redan i det första kvartalet missade Volvo förväntningarna avseende lastbilsorder, även om det handlade om enstaka procent. Eller varför inte det fjärde kvartalet i fjol, där det faktiska orderingångsutfallet för lastbilar var runt 4 procent lägre än konsensus.


Hur Citi motiverar det vet jag inte, det framgår inte av de medier jag läst som skriver om analysen. Det skulle i alla fall ha varit intressant att läsa, i det fall att de faktiskt förklarar det. För om det redogörs som i stycket ovan ser ett sånt resonemang lite tveksamt ut.


Trots den här pessimistiska synen har Citi ändå rekommendationen neutral och en riktkurs högre än dagens kurs – 300 kronor mot börskursen på 275 kronor. Då har jag inte heller nämnt de förväntningar om lägre marginaler, lägre produktion och mixförändringar som Citi tar upp. Med Volvo som en stor position, drygt 17 procent av portföljen, är jag självklart inte opartisk, men jag försöker ändå se det här rationellt. Orderingången har varit en besvikelse i flera kvartal, men just ett specifikt kvartal senare ska markera en svag efterfrågan och därför sjunker aktien.


Nu är Volvo verksamma på flera marknader, men Europa är störst och Nordamerika näst störst. Citi ser Europa som mest oviss och i Volvos böcker har den marknaden visat en större svaghet än Nordamerika med större nedgångar i orderingången. Volvo har i sina prognoser redan beaktat en svaghet och tror på signifikanta nedgångar jämfört med 2023 i såväl Europa som Nordamerika.

Som jag har skrivit lite om tidigare lägger jag inte särskilt stor vikt vid analytiker och deras rekommendationer samt riktkurser, men jag kan ändå tycka att det är intressant att läsa vad de skriver. De möter trots allt bolagen regelbundet och har i vissa fall följt samma bolag och tillhörande sektor i många år. Sen är det väldigt sällan man faktiskt får läsa själva analyserna, vilket är synd för den här skulle jag ha velat läsa med tanke på att just Q2 2024 bedöms vara så kritisk av någon anledning.