Belysningsbolaget Plejd var ett ganska hajpat bolag för några år sedan och toppade på 482 kronor i juli 2021. Nu handlas aktien vid 133 kronor och aktiens nettorörelse på tre år är ynka 2 procent.


Bolaget kom även med rapport på torsdagen, vilket utlöste ett fall på strax över 10 procent. Tillväxten tog fart igen efter ett något stillastående andra kvartal, där omsättningsökningen endast var 3,7 procent. Aktien rasade nästan 18 procent den dagen.


I Q3:an var Plejd därmed återigen på tillväxtspåret med en ökning på 22,9 procent. Den oroväckande trenden med rörelsemarginalförsvagning fortsatte dock och marginalen har sjunkit i varje kvartal det här året. I Q1 var den 13,3 procent, Q2 7,2 procent och nu i Q3 5,1 procent.


Rörelsemarginalen har allltså förvärrats rejält, särskilt jämfört med tiden när den var över 20 procent. Bruttomarginalen försämrades också i det tredje kvartalet, vilket bolagets vd Babak Esfahani hänför till att den nya produktserien (armaturer) har lägre bruttomarginal. Enligt vd:n brukar nya serier initialt ha lägre marginaler innan produktionen förbättrats. Sammantaget ser han en lägre bruttomarginal under en tid framöver.


Som lök på laxen är likviditeten inte den bästa heller på grund av hög rörelsekapitalbindning i form av varulager. För att kontra likviditetsbristen har en checkräkningskredit utnyttjats och Plejd tror sig inte behöva något ytterligare tillskott innan verksamheten återigen är finansierad med eget kapital.


En försämrad rörelsemarginal och likviditetsbrist är knappast hälsosamma tecken, men å andra sidan tycker jag att Plejd är ganska välskött. I takt med att lagret minskar och kundfordringarna, som ökat markant, betalas, kommer likviditeten att förbättras.


På rullande tolv månader är vinsten per aktie 3,78 kronor. P/E ligger således på cirka 35x. Det är fortfarande högt och om Plejd inte får ordning på problemen lika fort som förväntas av marknaden kan kräftgången fortsätta.


Det fanns dock ljuspunkter i rapporten också. Den kanske främsta var att tillväxten utanför Sverige fortsatte i hög takt, särskilt i Norge som är bolagets näst största marknad. Efterfrågan verkar därtill att vara hög på de nya produkterna och försäljningen av dem har varit över Plejds förväntningar. Bolaget kan inte riktigt leverera på alla inkomna order. Nu har dock de större volymerna nått ut och ska installeras, vilket kommer att ge en tydligare indikation på den långsiktiga efterfrågan. Installationerna i sin helhet steg 17 procent i kvartalet. Helt godkänt av mig.


Plejd är mitt absolut minsta innehav och står för en spottstyver av portföljen. Det var en av de första aktierna jag köpte och sen dess har jag inte rört den, varken köpt mer eller sålt.