Blankarfirman Viceroy fortsätter att attackera svenska bolag och nu är Hexatronic i skottgluggen. Fiberbolaget möter anklagelser om bland annat för dyra förvärv.


Hela blankarrapporten har inte släppts än, men på Twitter har Viceroy-grundaren Fraser Perring gett lite detaljer. Viceroy menar bland annat att Hexatronic har förvärvat övervärderade bolag. Huruvida det faktiskt är så är det få som kan svara på, men jag hoppas och tror att vi får fler detaljer när Viceroy släpper sin rapport.


Fortsättningsvis skriver Viceroy att Hexatronic tror att de är immuna mot de problem som präglar resten av sektorn. Hexatronics vd kommenterade tidigare till Dagens industri när sektorkollegan Clearfield sänkte sina intäktsprognoser på grund av kunders lagerjusteringar att Hexatronic inte har någon sådan problematik. Därutöver var den brittiska marknaden i fokus i mars när brittiska fiberutbyggare uppgavs ha problem med finansiering. Hexatronic hade däremot inte märkt något sånt bland sina kunder, sa vd:n då.


Parallellt med detta redovisade Hexatronic under det första kvartalet en imponerade omsättningstillväxt på 52 procent, där den organiska tillväxten var 24 procent, samtidigt som resultatet per aktie närapå dubblades. Vidare har Hexatronic startat ett aktieåterköpsprogram, men enligt Viceroy är det bara en ”distraktion”.


Allt detta är svårt att ta ställning till när man inte har blankarrapporten eller är särskilt insatt i bolaget, men något som är lättare att se över är Viceroys fråga om när Hexatronic ska börja generera kassaflöden.


Kassaflödeskonversionen, alltså kassaflödet i förhållande till nettovinsten (kan också använda rörelseresultat), är väldigt slagig. Jag prövade att räkna det på flera olika nivåer. Först för det ordinarie kassaflöde, sen fritt kassaflöde exklusive förvärv och sen fritt kassaflöde inklusive förvärv.Att ett bolag är dåligt på att generera fritt kassaflöde behöver däremot inte vara något negativt, utan det kan innebära att bolaget investerar mycket för framtida tillväxt. I framtiden eller för mogna bolag ser jag dock gärna starka kassaflöden, eftersom det är vad som finns kvar för kapitalåterföringar som återköp och utdelning.


Att kassaflöden är slagiga behöver inte heller vara något uppseendeväckande. Eftersom kassaflöden inte är periodiserade kommer exempelvis ett större tillgångsköp tynga kassaflödet direkt, medan kostnaden för tillgången fördelas på ett visst antal år i resultaträkningen.


I tabellen går det oavsett att se att det på senare år har hänt mycket med kassaflödena. Främst är det större förvärv som skett och det går även att utläsa i årsredovisningen för 2022 att antalet aktier ökat. Under den senaste femårsperioden har antalet aktier ökat med i snitt 2,1 procent årligen. Det svagt ökade antalet aktier härstammar från nyemissioner relaterade till främst förvärv (som Viceroy menar var övervärderade). Det ska bli intressant att se hur Viceroy kom till den slutsatsen och hur de förklarar de andra påståendena.


Sedan blankarfirman började sin krigsföring i Sverige har många småsparares sentiment runt blankare surnat rejält och en massa skällsord kastas omkring utöver anklagelserna om att det är olagligt. Hur ser ni på blankare? Finns det fördelar med dem, eller för blankare bara med sig smutskastningskampanjer?