Mitt största innehav Atlas Copco föll drygt 5 procent på rapporten, sannolikt på grund av uttalanden om en framtida försvagad efterfrågan. I det gångna andra kvartalet steg dock kvartalssiffrorna och slog även förväntningarna.


För att börja med det sannolika anledningen till aktiefallet så ändrade bolaget sin prognos över efterfrågan. För det gångna kvartalet låg förväntningarna på en liknande nivå som kvartalet innan, alltså en bibehållen hög nivå. Nu sänktes prognosen till att efterfrågan förväntas försvagas något jämfört med den höga nuvarande nivån. Jag tycker att det kom som ett brev på posten. Det kan inte alltid vara högkonjunktur, särskilt inte när den reala ekonomin har lite trubbel.


Som jag skrev i mitt inlägg inför rapporten skulle svaghetstecken inte uppskattas, vilket vi nu fick i delårsrapporten.


Det handlar däremot om en alltjämt hög nivå och det är inte svårt att se i siffrorna. Orderingången steg 6 procent, intäkterna hela 31 procent och rörelseresultatet 26 procent. Samtliga kom dessutom in högre än vad analytikerna i snitt förväntade sig.


I det första kvartalet lyfte några signifikanta order orderingången, som sammanlagt uppgick till 47,7 miljarder. I det andra kvartalet var orderingången 41,5 miljarder, så de signifikanta orderna verkar således ha uppgått till någonting däremellan givet att efterfrågan var någorlunda liknande.


För det kanske mest uppmärksammade affärsområdet Vakuumteknik, som är verksamt inom halvledarbranschen, syntes återigen en försvagad marknad när orderingången föll 20 procent. Intäkterna och resultatet förbättrades dock. Orderingången understeg samtidigt intäkterna, likt för Q1, så om inte orderingången tar fart riskerar intäktstillväxten att avta eller till och med att intäkterna de facto sjunker. Detta är dock endast ett av fyra affärsområden (dock det näst störst), så andra affärsområden kan därmed kompensera för ett potentiellt tapp.


Nettoskulden har ökat från 20,4 miljarder kronor i fjol till 32 miljarder nu, men eftersom bolaget har ökat sin intjäning har skuldsättningen i relation till ebitda ökat i en mindre utsträckning. Kvoten har ökat från 0,6 till 0,8. Det finns således inte skuldproblem i bolaget.


Kassaflödena ser också hälsosamma ut, även om rörelsekapital fortsätter att stiga med ökningar för både lager och kundfordringar gentemot Q1. Utdelningen pyntades även i det andra kvartalet, vilket sänker nettokassaflödet och därmed gjorde att Atlas Copcos kassa minskade under kvartalet, men även kassaflödet från den löpande verksamheten sjönk jämfört med både årets Q1 och Q2 i fjol.


Kassaflöden är dock volatila och för enskilda kvartal kan kassaflödena variera, exempelvis på grund av ökad lageruppbyggnad eller förvärv. På ämnet förvärv gjorde bolaget sju stycken, varav det största har en helårsomsättning på 1,4 miljarder kronor. Atlas Copco fortsätter därmed att växa både organiskt och strukturellt. Förvärven går även att pausa om bolaget behöver vara mer kostnadsmedvetna.


Aktien hade rusat runt 20 procent från årsskiftet inför rapporten och därför var förväntningarna ganska höga. Nu efter rapporten är den upp omkring 15 procent, vilket fortfarande är en rejäl ökning.


Eftersom Atlas Copco är mitt största innehav på nästan en femtedel av portföljen är jag lite försiktig med att fortsätta öka. Jag lyckades emellertid köpa lite fler aktier tidigare i mars på kursen 108 kronor, men har inte köpt sen dess.