Under fjolåret noterades en hel del bolag. Många var kanske inte riktigt redo för en notering, men det var som vanligt några bolag som stack ut. Ett av dem var Synsam, tyckte jag. Det kan ses som ett tråkigare bolag än andra inom exempelvis miljö- och medicinteknik eller andra bolag med häftiga epitet. Att ses som ett tråkigt bolag kan däremot ge fördelar såsom stabilitet. Jag har knappt tittat på Synsams siffror hittills, så det här blir första gången. Kan det finnas något intressant?


Synsam omsatte under 2021 drygt 4,7 miljarder kronor med ett rörelseresultat på 0,6 miljoner kronor. Det motsvarar en rörelsemarginal på 13,6 procent, vilket inte är så illa. Koncernen har som mål att ha en justerad ebitda-marginal på 25 procent, vilket nåddes under 2021. Rent generellt gick förra året starkt, då omsättningen växte med närmare 23 procent och en 57-procentig ökning av rörelseresultatet redovisades.


Under det något långsammare första halvåret i år ökade omsättningen med 15 procent, medan den justerade ebitda-marginalen försvagades något och låg marginellt under målet.


Något jag gillar att kolla på är kassaflödesanalysen, just för att det visar om bolaget faktiskt har fått in pengar eller inte för den perioden. I Synsams fall har bolaget gått back 337 miljoner kronor i år och 423 miljoner återstår i likvida medel. Inte ens under hela 2021 lyckades bolaget vara kassaflödespositiva. Positivt är att Synsam inte tar upp nya lån utan amorterar befintliga, vilket självklart sätter press på kassaflödet. Bolaget betalade under första halvåret även sin utdelning på 255 miljoner kronor, så om bolaget ska ha likvida medel kvar för det nästa år krävs det att kassaflödet blir positivt snart.


Kommer Synsam kunna fortsätta att växa? Under de senaste fem åren har omsättningen ökat i snitt 9,4 procent per år och för ebitda-resultatet är den siffran 26,6 procent. Bolaget växte under 2021 i samtliga nordiska regioner, men en plump i protokollet var att tillväxten i Danmark 2020 var negativ. Det var dock pandemi då, så det kanske kan ursäktas?


Jag tror att det är viktigt för Synsam att fortsätta växa utanför Sverige, som står för halva omsättningen. Bolaget skriver att Norge är den minst konsoliderade marknaden i Norden och omsättningen uppgick till 1 miljard kronor i landet. Går det att förvärva flera mindre konkurrenter eller någon/några medelstora? Nja, nettoskulden/justerad ebitda är på 2,2 och med gränsen på 2,5 finns det inte så mycket utrymme. I och med den lilla kassan finns det inte mycket att ta ifrån heller, även om utdelningen sänks eller uteblir. Nyemission kanske?


Med andra ord är det främst organisk tillväxt som är på agendan, men frågan blir hur dyrt det blir att öka den. Bolaget är bland de största aktörerna i flera nordiska länder och konkurrensen är hög, det skriver Synsam själva. Kommer marknadsföringskostnader springa iväg och pressa marginalen?


Trots att bolaget växer ganska bra, ser jag ändå negativt på den höga skuldsättningen, negativa kassaflödet och den lilla kassan. Min slutsats i denna relativt snabba överblick är att inte investera. I alla fall inte tills skuldsättningen minskas och den negativa kassaflödestrenden bryts.