Mitt allra största innehav Atlas Copco rapporterar på torsdag och det är enligt mig kanske det finaste bolaget på Stockholmsbörsen av anledningar jag skrivit om många gånger.


Under niomånadersperioden 2023 växte bolaget omsättningen med hela 26 procent, dock med en marginellt försvagad marginal till 21,9 procent. Orderingången växte förhållandevis mer blygsamma 10 procent.


Atlas Copco förväntade sig vid Q3-rapporten att aktiviteten skulle försvagas framöver. I det tredje kvartalet steg orderingången 5 procent och intäkterna 17 procent tillsammans med en liten marginalförstärkning. Med andra ord presterade Atlas Copco ändå relativt starkt och det är något som tagit marknaden på sängen flera gånger på sistone.


Det hetaste affärsområdet inom Atlas Copco just nu är vakuumteknik på grund av dess exponering mot halvledarbranschen. Under det senaste året har däremot investeringarna inom halvledarindustrin avtagit, vilket både Atlas Copco lyfter och syns i affärsområdets siffror. Orderingången sjönk 10 procent i Q3 och 16 procent för niomånadersperioden.


För ett par veckor sen meddelade emellertid bolagets konkurrent inom vakuumteknik VAT Group att orderingången i det fjärde kvartalet lyfte 44 procent sekventiellt (dvs. jämfört med tredje kvartalet). I årstakt sjönk däremot orderingången 5 procent, vilket får mig att tro att den sekventiella tillväxten främst härstammar från ett mer bolagsspecifikt svagt kvartal från VAT Group, snarare än något om är applicerbart på hela branschen. Även om sektornyheten är positiv så är jag tveksamt inställd till omfattningen i hur det påverkar Atlas Copco.


Angående utdelningen så betalade Atlas Copco en utdelning på 2,3 kronor per aktie för 2022, vilket var en ökning på 21 procent jämfört med året innan. Vinsten per aktie var då 4,81 kronor, så lite drygt halva vinsten slussades vidare till aktieägarna. Rullande tolv månader är vinsten per aktie 5,6 kronor och jag tror att vinsten i Q4 2023 blir tydligt högre än året innan. Om samma tillväxttakt som mellan Q3 2023 och Q3 2022 används för Q4 2023 blir helårsvinsten runt 5,8 kronor per aktie. Givet en utdelningsandel på hälften blir således utdelningen drygt 2,9 kronor, en tillväxt på 26 procent och direktavkastning på 2 procent.


En utdelning på 2,9 kronor tror jag dock är lite i högsta laget av den simpla anledningen att Atlas Copco vill vara lite mer försiktiga. Dessutom förväntade Atlas Copco sig en svagare aktivitetsnivå för det fjärde kvartalet, så tillväxttakten och därmed vinsten per aktie kommer kanske inte lite lägre än 5,8 kronor. En måttlig utdelningshöjning ser jag som bästa val just nu på grund av den lite osäkra affärsmiljön; trots allt tyder orderingången på mer försiktighet hos kunderna. Jag ser en utdelning runt 2,6-2,8 kronor (direktavkastning på cirka 1,8-2,0 procent) som mer rimlig, innebärande en utdelningstillväxt på 13-22 procent. Det finns dock potential för en överraskning här i det fall bolagets fjärde kvartal inte saktar ned och därtill att bolaget håller sig till att dela ut halva vinsten.


Kassaflödeskonversionen, mätt som fritt kassaflöde/rörelseresultat, är däremot lite klena 53 procent för niomånadersperioden, främst tyngt av ett ökat rörelsekapital, men i det tredje kvartalet steg det till närmare 70 procent så jag hoppas att det fortsätter i det fjärde kvartalet. Bland annat har Atlas Copco använt det fria kassaflödet till att banta skulden, vilket jag ser som en godkänd investering i dagens (förhållandevis) höga ränteläge. Hittills i år har 3,6 miljarder kronor amorterats och nettoskulden är 23,7 miljarder kronor. Med ett rörelseresultat på rullande tolv månader på 35,8 miljarder kronor är jag dock inte oroad över skuldsättningen.