På fredag släpper det omåttligt populära investmentbolag Investor sin bokslutskommuniké, men eftersom en stor del av bolagen är noterade brukar inte rapporten vara superspännande på så sätt.


Det finns däremot några intressanta punkter i rapporten. Först är det utdelningen och sen hur den onoterade delen går, där hälsovårdbolaget Mölnlycke är absolut störst.


Utdelningen för 2022 beslutades på 4,4 kronor per aktie, en höjning från 4,0 kronor året innan. Eftersom Investors rapport kommer innan många av innehavsbolagens, exempelvis Atlas Copco, ABB och SEB, rapporter försvårar det arbetet lite med att räkna ut en utdelning. Att Investor höjer utdelningen tror jag dock är väldigt säkert, eftersom de ägda bolagen har presterat bra det senaste året. Det skulle inte förvåna mig om Investor höjde med omkring 10 procent igen, till 4,8 kronor. Så det är min gissning.


I kronor var Investors utdelning 13,5 miljarder kronor och för niomånadersperioden 2023 har bolaget fått in 10,6 miljarder i utdelningar. Eftersom Atlas Copco och Epiroc delar ut även i oktober så kommer den summan att stiga lite ytterligare, men sannolikt kommer utdelningen för 2023 att överstiga de inkasserade utdelningarna för 2023. Det är dock inte oroväckande, eftersom att de pengar som Investor delar ut kommer från den följande vårens utdelningar och då lär innehavsbolagen ha höjt sina utdelningar. På så sätt kan Investor dela ut mer pengar än vad det gångna årets siffror kanske motiverar.


Sedan kommer ju den onoterade delens distributioner, vilka uppgick till 4,4 miljarder kronor för 2022. Den här siffran är mer svajig, men det är ett tillskott i flermiljardsklassen oavsett. Med andra ord finns det täckning för en höjd utdelning på runt 10 procent.


Angående den onoterade delen så har Mölnlycke presterat stabilt under niomånadersperioden med marginellt ökning av såväl omsättning som marginal. Bolaget kan kallas Investors kassako och det gäller fortfarande.


Slutligen vill jag kort skriva lite om Investors skuldsättning. Den är 2 procent just nu, jämfört med målet om 0-10 procent. Om Investor nu skulle vilja finns det således utrymme för att köpa ett nytt innehav eller öka i befintliga, där det senare är mest sannolikt. Nu när räntorna har gått upp krävs det emellertid en högre avkastning för potentiella investeringar, men jag har svårt som skrivet att se att Investor skulle gå in i ett nytt bolag inom en snar framtid. Bolaget verkar vara nöjd med de befintliga, vilket jag också är.