SBB fixar fredagsmyset med sin rapport, eller blir det en mardrömsläsning?


Fastighetsbolagets rapporter brukar vara uppmärksammade på grund av alla stormar kring SBB och det är svårt att se vad som kan presenteras på fredag. Kanske blir det fler försäljningar av fastigheter alternativt en avyttring av exempelvis JM-innehavet, även om SBB och vd Ilija Batljan förmodligen vill skjuta på det senare så länge som möjligt. Kanske hör vi mer om den andra avknoppningen Sveafastigheter.


Även bolagets skuldsättning kommer att vara i fokus. SBB har sålt fastigheter för att försöka få ned den, men än så länge har skuldsättningen bara ökat på grund av ett minskat fastighetsvärde (både pga sänkta värderingar och försäljningarna) och en mer trögrörlig skuldsida.


Mellan det andra kvartalet och fjärde kvartalet amorterade däremot SBB mer än vad som upptogs och jag hoppas att den trenden fortsätter. Något som också är positivt är att endast skulder motsvarande 9 procent av totalen förfaller under 2023, dock är förfallen avsevärt större 2024. Under innevarande år kommer också SBB att behöva förhandla om en stor del av räntorna på sina lån (motsvarande 25% av skuldbeloppet), vilket jag gissar kommer leda till högre räntekostnader.


För helåret 2022 upptogs nya lån på 62 miljarder kronor, samtidigt som bolaget amorterade för ”bara” 59,7 miljarder. De nya upptagna lånen lär också vara till en högre ränta, vilket slår mot förvaltningsresultatet som redan nu pressas av stigande räntor.


Dessa räntekostnader ökade med 50 procent mellan 2021 och 2022 och de närapå dubblades mellan det fjärde kvartalet 2022 och motsvarande kvartal 2021. Snitträntan ökade successivt under 2022 och således tror jag att det är en lågoddsare att hävda att den stigit än mer under inledningen av 2023.


SBB gör rätt saker, men jag undrar om det kommer att räcka. De intäktsdrivande fastigheterna säljs, samtidigt som räntekostnaderna fortsätter att öka. Kassaflödet är också ständigt minus på grund av förvärv och investeringar samt amorteringar.


Under 2022 betalades även utdelningar på 2,8 miljarder och bolaget höjde utdelningen för innevarande år. Jag undrar om bolaget gjort det om Ilija Batljan inte gått ut i den där intervjun och sagt att utdelningen skulle växa i över 100 år. Vd:ns egen belåning lär också spela en stor faktor, han behöver kassaflödet för att klara sina egna skulder.


För att SBB ska lyckas med sin vändning tror jag att både amorteringarna måste fortsätta samt att den externa räntemiljön förbättras. Bidragande skulle också vara om SBB på något sätt lyckas minska oroligheterna, vilket sannolikt skulle få bolagets obligationer att prissättas bättre (och därigenom till en lägre ränta). Hur DRIP-planen utvecklas, att välja utdelningen i aktier i stället för kontant, kan även den spela en roll, då det skulle innebära minskade utbetalningar. Att andra aktieägare späds ut är en annan femma.


Följ mig gärna på Twitter! Länk