Stålbolaget SSAB rapporterar på onsdag. Den senaste rapporten uppskattades inte och marknaden handlade ned aktien med 14 procent. I den annalkande rapporten är signaler om efterfrågan och SSAB Europes prestation viktiga.


I det andra kvartalet sjönk intäkterna något, medan rörelseresultatet halverades. Den största boven i dramat är den europeiska marknaden, där SSAB Europe, Tibnor och Ruuki är verksamma. Medan SSAB har implementerat kostnadsbesparande åtgärder för dessa verksamheter, går i stället SSAB Americas och SSAB Special Steels bättre.


I Q2-rapporten prognosticerade SSAB att såväl leveranser som priser för SSAB Europe skulle vara lägre i det tredje kvartalet, samtidigt som den amerikanska verksamheten förväntades vara mer stabil. För specialstålsverksamheten pekade prognoserna mot små nedgångar.


I det tredje kvartalet väntas dessutom underhållskostnader på 425 miljoner kronor, men det är lite lägre än 630 miljoner året innan.


Ytterligare en viktig sak är hur SSAB Europe, det största segmentet intäktsmässigt, presterar. Det har varit skrala vinster där hittills i år. I Q1 var det justerade rörelseresultatet noll och i Q2 var det 0,8 miljarder kronor. Det bleknar i jämförelse med fjolåret, vilket å andra sidan var ett rekordår.


Att allt helt plötsligt skulle släppa och rörelseresultatet skjuter i höjden kommer inte hända, men jag hoppas på en stegvis förbättring. Efter det första kvartalet var jag lite orolig över att verksamheten skulle gå back framöver, men den risken verkar ha minskat.


Nu har SSAB i alla fall en mycket striktare kostnadshållning och bolaget har som skrivet implementerat kostnadsbesparingar, främst på personalsidan.


I det andra kvartalet var nettokassaflödet negativt, men det var även i det kvartalet som utdelningen gavs. Det fria kassaflödet var fortsatt positivt på fina 3,9 miljarder kronor. Detta är dock inräknat investeringar i immateriella tillgångar, då SSAB inte separerar på dem i kvartalsrapporter. I det första kvartalet i år var det fria kassaflödet nästan halva det i andra kvartalet.


På bara två kvartal har således SSAB genererat ett fritt kassaflöde på nästan 11 procent av börsvärdet. Det är starkt, men stålbolag brukar å andra sidan att värderas lågt på grund av den supercykliska verksamheten.


Det är tydligt att marknaden därmed förväntar sig tuffare tider för SSAB. Att det närmsta året eller åren kan bli tuffa håller jag med om, men jag tycker också att SSAB kontinuerligt gör rätt saker för att motverka sina svagheter. Bolaget arbetar med att öka andelen rörliga kostnader över fasta och har satsat på specialstål som är mindre konjunkturkänsligt. Därtill har bolaget en stor nettokassa som agerar krockkudde.