Stålbolaget SSAB rapporterar på onsdag för det första kvartalet och det är några saker jag kommer att hålla extra utkik efter.


För det första vill jag se hur stål- och råmaterialpriserna har utvecklat sig, då det är basen till bolagets intäkter och kostnader. Därutöver är även stålpriserna en indikator på efterfrågan, vilken är tvetydig nu. Vissa branscher, som bygg, går långsamt, medan verkstadsbolag går urstarkt.


Därmed kommer SSAB:s prognoser att vara extra intressanta att läsa. Bolaget prognosticerade i bokslutskommunikén inför det första kvartalet att leveranserna blir väsentligt högre i två av tre divisioner (devis pga underhållsstopp i 4 kv), dock med lägre realiserade priser. Volym upp, pris ned helt enkelt. Hur det påverkar marginalerna får vi se, vilket är en annan fråga


En sak jag hoppas se är att SSAB Europe repar sig och kan visa ett positivt justerat rörelseresultat igen. Divisionen, som är den största och står för en dryg tredjedel av intäkterna, gick med förlust under det fjärde kvartalet. Bolaget uppgav att marknaden var avvaktande samt ett sex veckors långt underhåll drog ned leveranserna. Lägre stålpriser och högre råmaterialpriser ska också ha tyngt. Det justerade rörelseresultatet var -228 miljoner kronor mot 3,3 miljarder kronor året innan.


Vid sidan av det, om jag får spekulera lite, kan SSAB meddela om ett startat återköpsprogram. Bolagsstämman godkände styrelsens förslag om återköp nyligen och nu är det upp till SSAB att dra igång ett. Aktien har däremot gått starkt i år med en uppgång på 20 procent, så man kan undra om det är rätt läge för återköp nu.


Tvekan kring återköpsprogrammets nettopositiva effekter späds på av den högre än vanliga osäkerheten som präglar ekonomin nu. Att starta ett återköpsprogram och därigenom öka antalet utbetalningar kanske inte är det bästa tillvägagångssättet för att förbereda sig för eller hantera en potentiell/kommen lågkonjunktur, men samtidigt är det SSAB som är bäst insyn i stålmarknaderna.


Återköpsprogram är positivt i den bemärkelse att utbetalningarna sker fler gånger i mindre omfattning jämfört med en utdelning. Om allt går åt pipsvängen kan SSAB välja att avsluta programmet. Det är emellertid inte särskilt förtroendeingivande att starta ett återköpsprogram och sen avsluta det i förtid.


Vi får se hur SSAB gör med återköp. Det här har bara varit spekulation från min sida, som sagt.