Stålbolaget SSAB rapporterar på onsdag och det är två saker jag kommer att titta på. Den ena är givetvis utdelningen, eftersom bolaget de senaste åren har delat ut en rejäl summa, och den andra är hur affärsområdet SSAB Europe går.


SSAB Europe är det största affärsområdet sett till intäkter, men sett till det justerade rörelseresultatet är det å andra sidan bland de mindre. Anledningen är den svaga Europamarknaden, som verkligen pressat affärsområdets lönsamhet. Under niomånadersperioden 2023 var den justerade rörelsemarginalen 2,8 procent, vilket bleknar i jämförelse med över 22 procent under samma period året innan. Att jämföra ett år med delvis lågkonjunktur och ett rekordår är givetvis skevt, men det visar den extrema konjunkturkänslighet i bolag som dessa.


Det väntas dessutom bli sämre för Europamarknaden. SSAB tror på både något lägre leveranser och väsentligt lägre realiserade priser. Att SSAB Europe skulle börja dras med förluster är något jag verkligen inte vill se, men hittills har det lyckats undvikas. Något som också kommer tynga kvartalet för hela koncernen är underhållskostnader, vilka beräknas uppgå till drygt 1,1 miljarder kronor.


Angående utdelningen är jag säker på att det blir en sänkning från i fjol. Under niomånadersperioden 2023 var resultatet per aktie 10,81, ned rejält från 18,55 året innan. Rullande tolv månader är det 13,99 kronor per aktie (justerat för goodwillnedskrivningen). Under 2023 betalade SSAB en utdelning på 8,7 kronor och därtill lanserade ett återköpsprogram på upp till 10 procent av de utestående aktierna. Hittills har aktier för 2 miljarder kronor återköps. Maxbeloppet för programmet är 2,5 miljarder.


För helåret 2022 var vinsten per aktie 22,38 kronor och utdelningen 8,7 kronor, vilket gav en utdelningsandel på knappt 40 procent. Policyn är att dela ut just 40 procent. Givet vinsten på rullande tolv månader blir utdelningen för 2023 således 5,6 kronor, en sänkning med över 30 procent. Att använda rullande tolvmånadersvinsten är däremot lite vanskligt. Bara mellan Q2 och Q3 sjönk vinsten per aktie med 10 procent, men något jag faktiskt blev förvånad över var att det fjärde kvartalet 2022 (hittills) utgjort en botten för vinsten. Vinsten har inte gått under den nivån en enda gång i år, vilket skulle kunna bädda för en potentiell vinstökning i det nu gångna fjärde kvartalet. I mitt huvudscenario ser jag dock antingen oförändrad vinst eller en något lägre som mest rimligt, mycket på grund av underhållskostnaderna. Att vinsten skulle stiga ser jag som tämligen osannolikt, men inte omöjligt.


Jag såg ett telegram där konsensus för utdelningen skrevs vara 5,06 kronor. Det understiger den potentiella utdelningen på 5,6 kronor räknat på rullande tolvmånadersvinsten. Vidare väntas det justerade ebitda-resultatet vara 2,85 miljarder kronor jämfört med 5,3 miljarder i det tredje kvartalet. Kommer ebitda-vinsten nästan att halveras bara på ett kvartal? Jag tycker det känns lite väl pessimistiskt. En snabb överblick över stålpriserna har inte visat någon krasch heller under det fjärde kvartalet. En viss del av förklaringen för vinsttappet ligger nog i underhållskostnaderna, men huruvida de ingår i det justerade ebitda-resultatet vet jag inte. Bolaget verkar bara justera bort engångsposter, vilket underhållskostnaderna varken verkar eller borde klassas som.


Denna pessimism förvånar mig lite oavsett. Aktien har sedan utgången av Q3 stigit över 20 procent så det finns en viss fallhöjd i det fall rapporten innehåller besvikelser. I år är aktien upp marginellt.


Det är lite svårt att sätta min egen utdelningsprognos den här gången, eftersom det nu finns tillgängliga konsensussiffror som var lite mer konservativa än jag väntat mig. Jag tänker ändå sticka ut hakan och överstiga konsensus med en prognos på 5,4 kronor per aktie, innebärande ett vinsttapp på 20 procent jämfört med det tredje kvartalet och 15 procent gentemot Q4 2022. En sådan utdelning skulle ge direktavkastning på drygt 7,1 procent. Jag tror inte vi får se ett nytt återköpsprogram vid denna rapport, eftersom bolagets nuvarande fortfarande pågår.