Lastbilstillverkaren Volvo rapporterar för det tredje kvartalet i morgon onsdag. I den senaste rapporten fick vi se några tecken på avmattad efterfrågan. Upprepas det nu?


I det förra kvartalet steg såväl intäkterna som det justerade rörelseresultatet, medan orderingången för det viktigaste segmentet, lastbilarna, minskade 10 procent. För anläggningsmaskinerna var det däremot ännu värre med en nedgång på 40 procent. För de båda affärsområdena var även leveranserna större än orderingången.


Helårsprognoserna för lastbilsmarknaden lämnades i stort sett oförändrad i förra kvartalet, förutom en mindre uppjustering av Europamarknaden. Jag tror inte att tillräckligt mycket har hänt för att Volvo ska göra någon större nedjustering nu.


För anläggningsmaskinerna ser det däremot värre ut och i den viktiga Kinamarknaden har inget större stimulanspaket släppts som kan driva upp efterfrågan. Prognosen är att totalmarknaden för anläggningsmaskinerna i landet minskar med 30-40 procent och i maj var nedgången just 40 procent. Industri-PMI-siffror därifrån antyder inte om någon förbättring, snarare tvärt om. Här tror jag att det finns en risk för en prognossänkning, men ett svagare Kina borde å andra sidan inte förvåna särskilt mycket.


Den svagare Kinamarknaden syntes tydligt i orderingången för anläggningsmaskinerna och den trenden lär som skrivet fortsätta, likaså nedgångarna i Europa samt Nord- och Sydamerika. En försvagad konjunktur helt enkelt. Det är lite trist, då detta affärsområde i Q2:an hade högst justerad rörelsemarginal på 18,5 procent. Motsvarande siffra för lastbilarna var 15,9 procent.


Sammantaget var det andra kvartalet starkt och det skulle inte förvåna mig om särskilt det justerade rörelseresultatet tog lite stryk på grund av den svagare affärsmiljön. Kanske sänker Volvo priserna lite för att inte tappa försäljning, alternativt inte höjer priserna parallellt med kostnadsökningar. I detta oroliga klimat är framåtblickande siffror det viktigaste och därmed tror jag att orderingången är det nyckeltal som kommer röna mest uppmärksamhet. Även den justerade rörelsemarginalen är viktig som vanligt.


I bolagets näst största marknad, Nordamerika, har anställda hos det amerikanska dotterbolag Mack Trucks inlett strejker. De inleddes dock den 9 oktober, så efter kvartalsutgången, men kanske får vi lite information om det i rapporten nu. Nordamerika stod i Q2 för knappt 30 procent av omsättningen i lastbilssegmentet.


Volvo är mitt näst största innehav och jag är nöjd med min position. Även om det känns som att jag tar upp nettokassan i varenda Volvo-inlägg (förmodligen gör jag det), så är det en trygghet när konjunkturen inte är på topp. Nettokassan uppgick till nästan 62 miljarder kronor i det andra kvartalet, men den sjönk under kvartalet på grund av bolagets utdelning.


Sedan kan jag tycka att nettokassan är lite stor (cirka 13 procent av börsvärdet), men jag har inga större problem med att bolaget håller lite hårt i pengarna i den nuvarande affärsmiljön. Förhoppningsvis kan vi ägare få fler extrautdelningar framöver, alternativt om ett återköpsprogram inleds. Aktien handlas dock inte långt ifrån rekordnivåer, så återköp ser jag inte som sannolikt.