Volvos rapport kommer på onsdag. Det första kvartalet var så bra att bolaget kände behovet att göra en omvänd vinstvarning, men har det fortsatt att gå så bra?


När Volvo först kom med sin omvända vinstvarning var bolaget väldigt fåordiga om varför siffrorna blev högre än väntat. När rapporten kom såg vi att allt snurrade på väl. Rörelsemarginalen återhämtade sig, både orderingång och leveranser steg samt produktionsstörningar minskade, även om de alltjämt fanns kvar. Nettoomsättning, leveranser och produktioner nådde till och med rekordnivåer för ett första kvartal.


Eftersom produktionsstörningarna blir allt mindre och att orderböckerna varit av hög kvalité och välfyllda, kommer mitt fokus att riktas i huvudsak mot orderingången. Operativt går bolaget uppenbarligen bra efter alla pareringar av produktionsstörningar och lönsamheten förbättrades som skrivet i det första kvartalet. Den största frågan för mig blir därför hur kunderna mår och om de fortfarande är villiga att köpa lastbilar eller andra Volvoprodukter.


Vd Martin Lundstedt skrev i rapporten för det första kvartalet att det fortfarande fanns ett uppdämt behov av att ersätta åldrande lastbilsflottor. Finns det fortfarande kvar eller är flottorna ersatta nu?


Vi såg också i några svaga signaler i rapporten, då orderingången för anläggningsmaskiner föll 35 procent på grund av lägre efterfrågan i Kina och Europa. Orderböckerna var dock ändå stora och fokus var att korta ned ledtiderna.


Detta affärsområde var även det som var lönsammast av Volvos två huvudaffärsområden (lastbilar och anläggningsmaskiner) med en justerad rörelsemarginal på 18,3 procent mot lastbilarnas 14,2 procent. Eftersom lastbilsverksamheten är så mycket större, drygt 90 miljarder kronor i omsättning mot anläggningsmaskiners omsättning på 25 miljarder, är lastbilarna ändock det som bidrar mest.


Att det fortsätter att tuffa på för lastbilsområdet är därmed viktigast och tvärt emot anläggningsmaskinsbranschen har vi i stället fått positiva signaler, men inte från Volvo.


Den tyska lastbilskonkurrenten Daimler Truck höjde nyligen sina prognoser för innevarande helår, men uppjusteringen var nästan löjligt liten. Försäljningsprognosen höjdes med hela en miljard euro till 56-58 miljarder. Den förra prognosen var alltså 55-57 miljarder.


Rörelsemarginalen, eller return on sales som Daimler Truck lite otydligt benämner det, höjdes till 8,5-10,0 procent från 7,5-9,0 procent. Daimler höjde även sin volymprognos med 20.000 enheter till 530.000-550.000.


Även om detta är positivt är det ingen kioskvältare och det har nog inte ändrat synen på Volvos år i någon större utsträckning. Daimler nämnde samtidigt inget om det andra kvartalet i pressmeddelandet, men lär knappast ha skickat ut detta om inte det andra kvartalet löpte ungefär i en väntad utveckling.


Med andra ord finns kanske ett uppdämt behov för att förnya fordonsflottor kvar. Vi får se om Volvo behåller det påståendet i den kommande rapporten eller inte.


Något vi vet om det andra kvartalet är att en omstruktureringskostnad på 1,3 miljarder kronor kommer att påverka resultatet efter att dotterbolaget Nova Bus bestämt sig för att stoppa produktionen i USA. Detta är dock en engångskostnad och ett strategiskt beslut, eftersom den amerikanska produktionsenheten inte varit lönsam genom åren. En kortsiktig motgång för en förhoppningsvis förbättrad prestation i framtiden.


Slutligen vill jag skriva lite om Volvos enorma pengahög. Nettokassan var i det andra kvartalet 77,7 miljarder kronor, men kommer emellertid att ha minskat under det andra kvartalet på grund av en jätteutdelning på över 28 miljarder kronor.


I det första kvartalet genererade Volvo inget större kassaflöde på grund av ett ökat rörelsekapital, men även i det fall att kassagenereringen under det andra kvartalet är liten kommer nettokassan med avdrag för utdelningen alltjämt att vara stor på över 10 procent av börsvärdet.


Nettokassan bidrar med trygghet nu när ekonomin saktar in, men den är fortfarande enorm. Vi lär se en extra utdelning även nästa år om inte allt går helt åt pipsvängen. Alternativt skulle Volvo kunna dra igång återköpsprogram. Jag skulle föredra det, men tror tyvärr inte att det är så troligt.


Sammanfattningsvis verkar lastbilsbranschen fortsatt att gå på hög växel, men en liten avmattning skulle inte förvåna mig. Nya rekordnivåer kan inte nås hela tiden. Hur det går för anläggningsmaskinerna är en annan femma. Kina har börjat stimulera ekonomin, men råvarupriserna (bolagets produkter används bland annat i gruvor) har däremot sjunkit tillbaka lite. Spridda signaler alltså.


Volvo står enligt mig oavsett stabilt med sin nettokassa.