Lastbilstillverkaren Volvo rapporterar på fredag och en stor fråga är vad det blir för monsterutdelning denna gång.


I det tredje kvartalet steg omsättningen med 15 procent till 132,4 miljarder kronor och rörelseresultatet lyfte 54 procent till 18,3 miljarder, motsvarande en marginal på 13,8 procent. För niomånadersperioden steg omsättningen 19 procent och rörelseresultatet 46 procent.


Summerat har det varit ett otroligt starkt år för Volvo, men det har även varit lite moln på himlen. Orderingången sjönk nästan 30 procent i det tredje kvartalet till drygt 47.000 lastbilar. Orderingången för anläggningsmaskiner sjönk ungefär lika mycket. Vidare har orderingången på den nordamerikanska marknaden börjat slutta nedåt, men det är fortfarande över snittet det senaste året.


Trots att orderingången har vänt ned, så jag skulle inte bli förvånad om intäkterna fortsätter att stiga ytterligare lite jämfört med kvartalen tidigare i år. Volvos fjärde kvartal brukar nämligen vara starkt intäktsmässigt, medan lönsamheten kan ta en liten smäll. Jag skulle inte bli förvånad om det mönstret upprepar sig även den här gången, särskilt om man jämför sekventiellt eftersom rörelsemarginalen i det tredje kvartalet var väldigt stark på 13,8 procent. Bolaget har dessutom meddelat om kostnadssmällar på nästan 1,6 miljarder kronor för det fjärde kvartalet, men jag tror effekterna av dessa i det stora hela kommer att vara minimala.


En betydande del av avkastningen för oss Volvo-ägare kommer från utdelningen. För 2022 betalades 14 kronor ut, där hälften var en extra utdelning, men som ovan redogjort har siffrorna pekat upp sedan dess. I det tredje kvartalet var nettokassan 65,2 miljarder kronor och Volvos industriverksamhet har genererat ett kassaflöde efter investeringar på 23,2 miljarder kronor för niomånadersperioden. Nettokassaflödet tyngs däremot av att bankverksamheten binder pengar i kundfordringar och koncernens nettokassaflöde sjönk med nästan 19 miljarder kronor.


Att utdelningen höjs är jag säker på, men till vad är desto svårare att sia om. Utdelningen för 2022 var totalt 26,5 miljarder kronor och givet att kassaflödena inte är ovanligt svaga under det fjärde kvartalet kommer således nettokassan för industridelen sannolikt att öka. Vinsten per aktie var under januari-september 18,58 kronor och rullande tolvmånader är det 21,84 kronor. Räknat på såväl kassaflöde/nettokassan som vinst finns det därmed mycket att dela ut. Den senaste utdelningen innebar en utdelningsandel på 87 procent och givet samma andel nu skulle utdelningen bli 19 kronor.


Det skulle vara en ökning på hela 36 procent, vilket är i det högsta laget tror jag med tanke på den vikande orderingången. Jag lutar mer åt runt 17 kronor, innebärande en tillväxt på 21 procent och en total utdelning på 32,2 miljarder kronor. Nettokassan lär därmed sjunka under 2024, men den är väldigt stor så jag ser inget negativt med det. Om bolaget minskar sitt rörelsekapital, alternativt håller det oförändrat, kan dock nettokassan komma att stiga på grund av de förbättrade kassaflödena.


En utdelning på 17 kronor innebär en direktavkastning på närmare 7 procent. Bolaget var min största utdelare förra året och det ser ut som att det blir samma visa i år.