Att byggbranschen har blivit särskilt påverkad av den svaga ekonomiska perioden är inget nytt, men hittills har det varit ganska tyst från stålbolagen. Nu har däremot SSAB flaggat två gånger bara under innevarande månad för en bantad personalstyrka vid olika anläggningar.


I mitten av juni berättade SSAB att personalförhandlingar ska ske vid två finska anläggningar under SSAB Europe, bolagets största rörelsesegment, på grund av en fortsatt svag efterfrågan inom byggbranschen. Omkring 850 anställda ska vara inblandade i förhandlingarna, vilka kan resultera i uppsägningar.


Bolaget skriver kan, men jag skulle säga att det är nästan är hugget i sten att personer kommer att sägas upp. Jag ser inte varför SSAB skulle skicka ut ett sådant pressmeddelande för att sen behålla samtliga anställda.


SSAB:s verksamheter i Finland sysselsätter 4.700 personer, så det handlar om en tvåsiffrig procentsats av den totala finska arbetsstyrkan som ska förhandlas med. Globalt har koncernen drygt 14.600 anställda och inom rörelsesegmentet SSAB Europe arbetar 6.800 personer.


Därutöver meddelade SSAB på tisdagen att 200 tjänster i Ruukki Construction kan påverkas av planerade kostnadsbesparingar, som i sig uppskattas till totalt 15 miljoner euro årligen. Ruukki Construction har drygt 1.500 anställda, så återigen tvåsiffrig procentsats.


Ruukki Construction har också drabbats av svag efterfrågan från byggbranschen, men rörelsesegmentet är även det minsta i koncernen och har 1.500 anställda.


Att byggbranschen varit ett sänke för SSAB är dock inte helt nytt, utan bolaget skrev om det i rapporten för det första kvartalet. Då vände Ruukki Construction till en justerad rörelseförlust och SSAB Europe presenterade ett nollresultat. För året innan var rörelseresultaten positiva. Det ska dock påpekas att det första kvartalet brukar vara säsongsmässigt svagt, men trots det var utvecklingen som skrivet värre än året innan.


Vad dessa två besked om SSAB Europes finska anläggningar samt Ruukki Construction visar är att trenden inte vänt. Samtidigt är det inte särskilt förvånande med tanke på hur omvärlden ser ut, där läget inte förbättrats särskilt mycket sen de inledande tre månaderna. SSAB skriver till och med själva att ”lite tyder på en återhämtning på kort sikt”.


Som tur är har SSAB några andra rörelsesegment, som SSAB Americas och SSAB Special Steels, vilka presterar bättre och kan på sätt och vis finansiera nedgången för främst det största rörelsesegmentet SSAB Europe.