Alla pratar om Nibe nu och det är inte svårt att förstå varför. Bolaget är väldigt populärt på grund av den enorma megatrend de rider på, samtidigt som aktien inte långt ifrån halverats sedan högsta nivån i år. Många köper aktien nu och jag tänkte därför ta en blick och se om även jag ska göra det.


Nibe är mest kända för sina värmepumpar och efterfrågan är enorm när hushåll ska byta ut sina olje- eller gaspannor till värmepumpar. Det är både mer energisnålt och miljövänligare, så stora fördelar. Lägg till att bolaget vuxit väldigt fort och så finns det direkt en småspararfavorit.


Bolaget har således värderats ganska högt, under vissa perioder över P/E 50. Nu värderas den till P/E 27, vilket fortfarande är högt. Nibe växer dock snabbt, de senaste tolv månaderna har tillväxten varit 30 procent med stigande rörelseresultatet. Rörelsemarginalen har dessutom faktiskt stärkts hittills i år, vilket ger en fin utveckling på vinsten. Sett till ev/ebit är värderingen 21.


Vid en första anblick i balansräkningen så finns det mycket goodwill, drygt 40 procent. Jag är inte ett så stort fan av det, men Nibe verkar vara duktiga på att förvärva så något större nedskrivningshot torde inte finnas. Annars är omkring halva Nibe finansierat med eget kapital, vilket är ett styrketecken. Nettoskulden är 9,6 miljarder kronor, motsvarande 1,4x rullande tolv månaders rörelseresultat eller 1,1x ebitda-resultatet. Det är långt ifrån farligt och innebär att det finns kapacitet för fler förvärv.


Kassaflödesanalysen lämnar dock väldigt mycket att önska. Jag tycker att det är en bristfällig kassaflödesanalys som Nibe ger i sina kvartalsrapporter. Av det lilla som går att se framgår det i alla fall att lageruppbyggnaden tynger kassaflödet rejält och det fria kassaflödet var omkring noll under det första halvåret. Slutet av året innebär emellertid högsäsong för Nibe, så det förklarar en stor del av lageruppbyggnaden. I det första kvartalet var samtidigt det fria kassaflödet minus 0,2 miljarder kronor.


Bolaget är i sin helhet inte så bra på att generera kassaflöden, men det är inte särskilt oväntat med tanke på hur mycket Nibe växer och investeringarna det kräver. Förhoppningsvis är det något som kommer senare. Vd:n Gerteric Lindquist flaggar för att det behövs 10 miljarder kronor i investeringar under det kommande tre till fyra åren. Om rörelsekapitalet fortsätter att öka så kommer något fritt kassaflöde att vara obefintligt under den perioden.


Jag tycker oavsett att Nibe är ett fint bolag. De har en fin historik, fint insynsägande, en helt godkänd/bra balansräkning och bra marginaler. Därtill hanterar de förvärvssidan bra. Jag övervägde faktiskt att köpa aktien i början av 2022 när den föll som en sten ett kort tag, men jag gjorde det inte. Nu är aktien till och med lite under nivåerna som rådde då.


Även om aktien har fallit så ser jag det som en ganska hälsosam korrektion. Det är frestande att plocka upp aktien, även om den värderas högt. En hög värdering är ändå motiverad med tanke på sakerna jag nyss listade. Jag ser dock det är som ett exempel på när man ska skilja på bolag och aktie. Bolaget är superbt, men aktien visar också det med en väldigt hög värdering.


Jag kommer att avvakta lite med Nibe. Det finns inte direkt någon förklaring till den senaste tidens nedgång vad jag har sett, vilket i någon värld kan innebära att den likväl kan ta sig upp igen relativt fort. Även om aktien har sjunkit en bit så innebär den fortsatt höga värderingen att nedsidan alltjämt är påtaglig. Det är ingen billig aktie, men å andra sidan får man kvalité vid köpet. Om värderingen sjunker än mer skulle jag vara mer övertygad av att plocka in den.


Hur resonerar ni som köper Nibe-aktien just nu?