Intrum har rasat tvåsiffrigt två gånger på kort tid på grund av miljardnedskrivningar och hittills i år är vinsten negativ på grund av just detta. Kan det vara något att hoppa på?


Det som hände först var att Intrum skrev ned värdet på en portfölj i ett italienskt samriskbolag på grund av minskade inkasseringsförväntningar. Den andra smällen var att samriskbolagets andra ägare sålde sin del till en värdering under Intrums bokförda värde. Då transaktionen skedde utan Intrums inflytande till ett pris under det bokförda värdet, ska Intrum skriva ned värdet på innehavet så att värderingen i böckerna stämmer överens med marknadsvärderingen enligt IFRS redovisningsprinciper.


Dock handlar det om nedskrivningar och dessa är inte kassaflödespåverkande. Hittills i år har däremot Intrum haft ett negativt kassaflöde och ett sjunkande operativt kassaflöde. Om inget magiskt händer lär differensen mellan in- och utbetalningar komma in under föregående års utfall. Å andra sidan har Intrum ökat sina portföljinvesteringar, som enligt bolaget haft avkastat justerade 14 procent. Nu är jag inte kunnig i branschen, men en avkastning på 14 procent är inte illa.


Enligt nuvarande värdering och utdelningsprognos skulle direktavkastningen bli 10 procent, skrev DI under kvällen, men frågan är om en utdelningssänkning ligger i korten. Historiskt har Intrum höjt utdelningen i många år, men som vi såg med Castellum ligger inte bromsade kapitalåterföringar långt bort.


Bolaget är redan över sitt skuldsättningsmål och då kanske det gynnar bolaget att pausa utdelningen och betala av lite skulder. Det kan inte vara någon nackdel, förutom att några aktieägare kanske klagar. Det borde inte vara något problem, i alla fall inte i det långa loppet. Årets utdelning motsvarade 1,6 miljarder kronor, det kan man göra mycket av. En granskning av nettoskulden på 52,5 miljarder kronor visar att hela 46,1 miljarder är obligationslån denominerade i euro. Att refinansiera dem i dagens ränteläge kommer nog inte vara så roligt, men i och med den ökade osäkerheten borde värdet på obligationerna gått ned. Kanske kan Intrum följa fastighetsbolagen och återköpa obligationer. Samtidigt har kronan försvagats rejält, vilket minskar attraktiviteten i det.


Lite tråkigt är det att Intrums finanser inte var så starka som jag trodde. Om de skulle ha varit starkare skulle jag kanske köpt in mig, då avsaknaden av Swedish Match har lämnat en lucka. Jag får leta vidare.