Chefen för Investors onoterade del blir nu vd för hela investmentbolaget. Jag anser likt många att det var både väntat och en odramatisk händelse.


Christian Cederholm är den nya vd:ns namn och han tillträder i maj nästa år, då den nuvarande vd:n Johan Forssell byter till en rådgivande roll. Christian Cederholm är chef för Patricia Industries och var en av desom var mest tippad för vd-rollen, tillsammans med chefen över noterade bolag, Daniel Nodhäll. Jag tog upp båda när det först meddelades att vd-rollen skulle bli tom.


Till skillnad från Investors noterade del, där inte särskilt mycket hänt förutom några portföljbolags avknoppningar, har det i Patricia Industries hänt mer med flera förvärv och även portföljbolags tilläggsförvärv. Huruvida det är något som följer med Christian Cederholm till den nya rollen är jag tveksam till. Att bolaget skulle ändra sin strategi på grund av vd-bytet när det finns en så pass stark huvudägare ser jag som väldigt osannolikt.


Dock kan man säga att nu när Johan Forssell fortsätter inom sfären som rådgivare och därmed kan fortsätta styrelsearbetet, frigörs det kanske tid för Christian Cederholm att fokusera på andra saker. Med andra ord, medan Johan Forssell arbetar med befintliga bolag kan Christian Cederholm fokusera på nya. Det som talar emot detta är att det inte endast är dessa två som arbetar på Investor, utan det finns fler personer som letar efter spännande bolag. Jag tror oavsett att det kommer vara högst en marginell skillnad av vd-bytet.


Med en nettoskuld på knappa 16 miljarder kronor och substansvärde på 760 miljarder kronor finns det dock ett gott utrymme för att genomföra något förvärv eller gå in med pengar i portföljbolagen om det behövs.


Substansrabatten i Investor är närmare 14 procent, vilket inte avviker särskilt mycket från tidigare års genomsnitt. Aktien är mitt tredje största innehav med 12 procent av portföljen. Angående portföljen kommer jag publicera en novemberuppdatering inom kort, där portföljen steg hela tvåsiffrigt.